Daphne – gedicht van Vasalis

Als ik omhoog kijk ’s avonds, is de hemel er niet meer,
een grote twijfel hangt er tussen de bomen.
Duister en regen reegnen uit de leegte neer
met de onzichtbre haast van onderaardse stromen.

 

Alleen mijn voeten op de oude grond
verbinden mij met het bestaande,
nauw ademend als zij, de aarde,
– diep in zichzelf gekeerd en wond.
En het enige, dat ik nog zeker weet,
waaruit ik nooit meer word bevrijd
is het vaste, dicht-vertakte leed.
Mijn blaadren roeren in onzekerheid
waarin nog iets van hemels luistren is,
mijn wortlen proeven zoveel duisternis.

 

 

Dit gedicht staat in de bundel De Vogel Phoenix van Vasalis, gepubliceerd in 1947.

 

 

Eerder gepubliceerd op de vroegere versie van de Daphne website, 1 juli 2002.

Daphne – gedicht van Simon Vestdijk

Apollo en Daphne, een beeld van Bernini, te vinden in de Galleria Borghese te Rome.

Apollo en Daphne, een beeld van Bernini, te vinden in de Galleria Borghese te Rome.

Waarom zijn heesters en de liefste bloemen
Als toevluchtsoord voor vrouwen steeds bezongen?
Omdat een god die fabel had bedongen,
Opdat een god op dit gewas kon roemen.

Zoo hoort men door de eeuwen namen zoemen
Van haar die in die bladerafgrond sprongen:
Omdat een god in haar zich had bedwongen,
Opdat een god in haar zich held kon noemen.

Onstuimig had hij bij haar aangedrongen,
Haar verontrust, en met zijn slanke sprongen
Haar heengedreven tot ze om uitkomst bad.

Laurier, omvang haar met uw geurig blad,
Opdat de god, die haar niet mag beminnen,
Haar streelende zijn lust kan overwinnen!

 

 

Dit gedicht staat in de bundel Gestelsche liederen van Simon Vestdijk, gepubliceerd in 1949.

 

 

Eerder gepubliceerd op de vroegere versie van de Daphne website, 1 juli 2002.

Het blotebillenconcert

BLOTEBILLENCONCERT

Het blotebillenconcert: klits, klats, klandere, van d'ene bil op d'andere, als 't kontje strak gespannen staat: een gek is 't die er niet op slaatLieve lezer, wees alert:
Ik doe u kond van een concert
dat men vaak afdoet als schandaal
toch is ’t merkwaardig muzikaal:

Klits, klats, klandere,
van d’ene bil op d’andere
als ’t kontje strak gespannen staat:
een gek is ’t die er niet op slaat

Vrouwenbillen, bloot en blank
hebben een magnifieke klank
de domoor die iets anders zegt
is gewoon echt niet bijster ritmisch aangelegd šŸ˜‰

Klits, klats, klandere,
van d’ene bil op d’andere
als ’t kontje strak gespannen staat:
een gek is ’t die er niet op slaat

Wat klinkt zij spetterend frivool
die roze-rode aarsviool
wat komen er veel blijde klanken
uit haar zeldzaam malse flanken

Klits, klats, klandere,
van d’ene bil op d’andere
als ’t kontje strak gespannen staat:
een gek is ’t die er niet op slaat

Kortom, het moge duidelijk zijn:
geen tuitje traan, geen centje pijn
ik sta slechts onder de verdenking
van een zeer geslaagde spanking…

Vrouwenbillen, bloot en blank hebben een magnifieke klank.Dit fraaie stukje Nederlandse cultuur werd eerder gepubliceerd door Joachim vanĀ  het toenmalige Ministery of Pain (MoP) inĀ  DenĀ  Haag.

Eerder gepubliceerd op de eerste Daphne WebsiteĀ  op 14 maart 2002.