Studeren en het toepassen van billenkoek

Studeren en het toepassen van billenkoek

Vroeger was billenkoek een geaccepteerde methode, vooral voor meiden die te weinig met hun studie bezig waren

Vroeger was billenkoek een geaccepteerde methode, vooral voor meiden die te weinig met studeren bezig waren.

De combinatie van studeren en het krijgen van billenkoek is nog steeds ijzersterk, ook al zijn er grote verschillen tussen studeren vroeger en nu.

Vroeger was het precies duidelijk wat er moest gebeuren en wat er van je verwacht werd. Er werd toen minder vaak de “waarom”-vraag gesteld. Je hoefde bij het studeren en bij opdrachten minder diep te denken wat de bedoeling was.

Tegenwoordig moet je als studente een enorme hoeveelheid planning, organisatie en vastberadenheid bij het studeren aan de dag leggen. Niet iedereen doet dit van nature even gemakkelijk.

Vroeger was de aanpak strenger. Er werd duidelijk gecontroleerd of je je huiswerk maakte en hoe het met je vorderingen ging. Tegenwoordig bemoeit de universiteit of de opleidingsinstelling zich minder met dat soort tussentijdse details. Het is je eigen zaak en verantwoordelijkheid.

Van oudsher is juist de school een plaats waar discipline noodzakelijk was en waar gezagsdragers absolute mogelijkheden hadden om te corrigeren en te straffen. Zeker op de universiteit is dat nu totaal anders.

De beste periode

Voor meiden is de studieperiode ideaal om met spanking te beginnen.

Het is ideaal om spanking en studeren met elkaar te combineren.

Het goede nieuws is dat er voor meiden geen betere periode is om met spanking te beginnen dan de studietijd. Dat kan door te kiezen voor studiebegeleiding waarbij (zelf-)discipline en straf in de vorm van spanking centraal staan.

Je bent jong volwassen. De volwassenheid betekent dat je de gevolgen van je keuzes overziet en dat je de juiste prioriteiten zou moeten kunnen stellen. Je mag, nee moet, met de consequenties van je keuzes geconfronteerd worden. Je bent ook jong, wat betekent dat je waarschijnlijk nog goed kunt veranderen. En het betekent dat je nog veel kunt leren.

De ervaring leert dat vooral in deze periode er veel meiden zijn die baat hebben en goede voortgang maken als ze aan een begeleider verantwoording moeten afleggen. De behoefte (en voor sommigen: noodzaak) naar effectieve studiebegeleiding neemt toe. Het is een goede manier om negatieve studie-adviezen en langstudeerboetes op een natuurlijke manier te voorkomen. Studiebegeleiding waarbij de studente echt in beweging komt en op haar niveau gaat presteren werkt het best als deze begeleidingsvorm niet vrijblijvend is. Bij studiebegeleiding gebaseerd op de Daphne Methode is billenkoek de logische consequente van het zich niet houden aan studie-afspraken. Dat blijkt erg effectief te zijn. Studentes die een paar keer een pak op hun billen hebben gekregen zetten zich veel gemakkelijker aan hun studie en bereiken daardoor ook meer.

Begin met studiebegeleiding voordat het te laat is

Je kunt beter niet te lang wachten om meer studiediscipline te krijgen.

Er zijn jaarlijks veel meer studentes die met hun studie ophouden terwijl ze het best zouden kunnen en ook zouden willen. Veel van deze studentes zouden met de hulp van een beetje straf op hun billen meer uit zichzelf kunnen halen en waarschijnlijk ook wel willen halen. Voor de studentes die met hun studie ophouden terwijl dat niet nodig was geweest is dat natuurlijk erg jammer. Het had ook anders gekund.

De studietijd is zowel mentaal als lichamelijk een ideale tijd te zijn om straf op je billen te ontvangen.

Mentaal omdat het enorm goed aansluit bij de psychologische processen die op dat moment belangrijk zijn.

Lichamelijk omdat je inmiddels volgroeide vrouwenbillen hebt die uitermate goed een volwassen pak billenkoek kunnen absorberen.

Een ervaren studiebegeleider die goed weet hoe hij een studente een pak op haar billen moet geven kan goed bij haar binnenkomen bereikt het grootste leereffect.

Ook als je nog nooit op je billen hebt gekregen

Ook meiden die nog nooit straf hebben gekregen kunnen veel leren als ze op hun billen krijgen.

Ook meiden die nog nooit straf hebben gekregen kunnen veel leren als ze op hun billen krijgen.

Anders dan vroeger, zijn er nu veel studentes die de consequentie van billenkoek vanuit hun opvoeding niet kennen. Of nog nooit een vriend gehad die op die manier grenzen durfde te stellen.

Voor meiden die nog nooit straf hebben gekregen is het even wennen om zich te realiseren dat het krijgen van straf als je dat verdiend hebt logisch en terecht is. Die straf is dan een bijdrage aan een oplossing. Straf is even vervelend en pijnlijk, maar je leert ervan. Daardoor is de kans kleiner dat het weer gebeurt.

In de kern is er echter geen verschil tussen de meiden die nog nooit straf op hun billen hebben gekregen en de meiden die eerder in hun leven op deze manier gestraft zijn. Het is voor alle volwassen meiden en vrouwen een individuele keuze in vrijheid om zich hiervoor open te stellen, of om het af te wijzen.

Het is zeker niet zo dat je als studente te oud bent om op je billen te krijgen. Integendeel. Je was eerder juist te jong. Nu heb je de ideale leeftijd om regelmatig en consequent over de knie te gaan om een stevig pak op je blote billen te krijgen. Dat geldt helemaal als je dit ook echt verdient door verkeerde keuzes en te weinig discipline.

Voor het goed en modern gebruik van billenkoek ben je nooit te oud. Je kunt hooguit te jong zijn, en dan moet je nog even wachten.

Tot grotere studieprestaties komen

Bij meiden die last hebben van Studie Ontwijkend Gedrag bij het studeren is een pak op de billen heel effectief.

Het goede nieuws is ook dat er heel veel meiden zijn die tot grote prestaties komen als ze studiebegeleiding krijgen die hen helpt bij de structuur en bij de prioriteiten.

Het is altijd verbazend te zien hoe effectief een aanpak met discipline en billenkoek bij meiden kan uitpakken.

Binnen Daphne is SOGgen (Studie Ontwijkend Gedrag) een bekend begrip. Dat betekent dat je allerlei dingen verzint die zogenaamd belangrijker zijn dat studeren, wat in feite niet het geval is. Of je het nou wilde of niet, ieder meisje kende het wel. Ieder Daphne meisje weet ook hoe effectief het is om dan over de knie te gaan.

Na een goed pak op je billen is het een stuk gemakkelijker en leuker om je weer op je studie te richten. Uiteraard krijg je net zo lang en net zo vaak billenkoek als maar nodig is.

SOGgen komt niet alleen bij studentes voor die begeleiding krijgen volgens de Daphne Methode. Het lijkt alsof Studie Ontwijkend Gedrag universeel is voor heel veel studentes. Gelukkig hebben deze studentes gewone meidenbillen. Het maken van betere keuzes en beslissingen als je op je billen krijgt is universeel en waarschijnlijk een goede aanpak voor veel meer studentes dan nu in de praktijk het geval is.

Het generalisatie-principe

Billenkoek helpt niet alleen om de rommel in je hoofd op te ruimen, maar ook de rommel en je kamer. Dat geeft dubbel overzicht.

Billenkoek helpt niet alleen om de rommel in je hoofd op te ruimen, maar ook de rommel en je kamer. Dat geeft dubbel overzicht.

Gedrag dat voor anderen waarneembaar is in de buitenwereld, weerspiegelt de situatie van je binnenwereld. Binnen Daphne noemen we dat wel het generalisatie-principe.

Een voorbeeld daarvan is de staat van je kamer. Als je je chaotisch voelt zal je kamer er ook als een chaos uitzien. Met chaos in je hoofd kun je moeilijk verwachten dat je goede studieresultaten haalt. Het is alleen lastig om binnen in je hoofd te kijken. Dat hoeft ook niet. Je hoeft alleen maar te kijken hoe je met je omgeving omgaat.

Er is dan verbetering mogelijk op twee manieren.

Net zoals rommel in de kamer tot rommel in het hoofd leidt, zal een overzichtelijke kamer ook leiden tot overzicht in het hoofd. Kortom, je moet zorgen voor een nette kamer. Met de consequentie van een goed pak op je billen voel je de noodzaak en begrijp je beter het belang ervan.

Daarom zullen er tijdens de studiebegeleiding ook afspraken komen over het opruimen van je eigen kamer. Het belangrijk dat je consequent op je billen krijgt als je je kamer niet netjes houdt.

Er is tegelijk een tweede voordeel van het gebruik van billenkoek om op dit onderwerp verbetering te realiseren. De beste manier om bij ongestructureerde meiden rommel uit het hoofd te verwijderen en rust en overzicht terug te brengen is door ze over de knie te leggen en een goed pak op de blote billen te geven. Dat is misschien even schrikken en doet even pijn maar het helpt heel goed. Andere mogelijkheden helpen minder en in dit geval heeft billenkoek het dubbele effect.

Kennis geeft macht en vrijheid

Regelmatig een pak op je billen helpt om het maximale uit je studie te halen

Regelmatig een pak op je billen helpt om het maximale uit je studie te halen als je dat niet uit jezelf doet.

Studeren heeft veel voordelen. Je kunt op een intensieve manier met een vak bezig zijn en nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Dat heeft allemaal betrekking op het nu.

Voor later betekent het dat je leuker werk kunt krijgen omdat je uit meer opties kunt kiezen en waarschijnlijk meer zult verdienen. Dat is ook niet onbelangrijk! Bovendien duurt de periode “later” veel langer dan “nu”.

Het is daarom heel jammer als gemakzucht of verkeerde keuzes nu permanente nadelige consequenties hebben voor later. Een voorbeeld is dat je moet stoppen met je studie omdat je te weinig studiepunten gehaald hebt. Misschien dat je automatisch zegt “logisch, want ik kan het niet”. De waarheid is echter dat er waarschijnlijk geen enkele reden is om aan te nemen dat je het niet kunt. Het gaat er veel meer om dat je het niet doet. En als je onvoldoende doet, is het logisch dat je op een gegeven moment moet stoppen.

Als deze problematiek speelt is het heel belangrijk dat je precies weet wat van je verwacht wordt. Het is ook belangrijk dat je goed kennis hebt van de consequenties als je niet conform die verwachtingen handelt. Het eeuwenoude pak op de billen is daarvoor nou eenmaal het beste. Het houdt je scherp zodat je weet wat je moet doen en wat belangrijk is. Het helpt je om door te zetten als het even vervelend is. Het helpt je om je aan je planning te houden.

Werk en studeren combineren

De beste manier om het verschil tussen hoofd- en bijzaken te leren is om het te voelen op je billen.

De beste manier om het verschil tussen hoofd- en bijzaken te leren is om het te voelen op je billen.

Als je al een baan hebt en daarnaast studeert, heb je het extra druk. Het is ook zeker iets om respect voor te hebben.

Vaak zie je ook duidelijker het belang van je studie. Het is in ieder geval een positieve keuze geweest om met de studie te beginnen. Het is dus ook belangrijk dat je de studie volhoudt.

Bij veel mensen lukt het goed. Het is dus zeker geen onmogelijke opgave om een studie met je werk te combineren, omdat het bij veel mensen goed gaat. Maar het gaat niet bij iedereen goed. Uiteraard kunnen hier verschillende oorzaken voor zijn. De meest voorkomende oorzaak is simpelweg te weinig (studie-)discipline.

Als jij zo iemand bent bij wie het maar niet lukt, wie het veel moeite kost om je studie-doelstellingen te behalen, heb je waarschijnlijk meer discipline nodig. Meer discipline krijg je door studiebegeleiding waarbij duidelijke consequenties verbonden zijn aan de keuzes die je maakt. Inmiddels is op dit terrein veel ervaring opgedaan.

Samen met je studiebegeleider leer je ervaringsgewijs wat het verschil is tussen hoofd- en bilzaken. De eerste stap bij de studiebegeleiding is met samen met jou een strakke studieplanning maken waar je zelf helemaal achter staat. Daarna zal de begeleider bij iedere afwijking je billen gebruiken waar ze voor bestemd zijn. Hierdoor lukt het om direct een andere sfeer te creëren waarbij het veel gemakkelijk is om de juiste prioriteiten op de juiste plaats te leggen.

De Daphne studiezaal

Op de Daphne studiezaal krijg je direct op je blote billen als je de regels overtreedt.

Op de Daphne studiezaal krijg je direct op je blote billen als je de regels overtreedt.

Een constructie waarbij in de vorige periode van Stichting Daphne veel positieve ervaring is opgedaan is de studiezaal. Dit is een ruimte waarin weinig afleiding is. Op deze plek komen op een afgesproken moment één of meerdere meisjes bij elkaar om gelijktijdig te kunnen studeren. Er is een studiebegeleider die met ieder meisje kort lopende afspraken maakt.

Door deze afspraken is het voor ieder meisje volkomen duidelijk wat er het komende uur of half uur bereikt moet zijn. Dat is altijd een haalbaar doel, maar ook een doel waar je even aan de slag moet. De verdere regels zijn duidelijk en overzichtelijk. Een belangrijke regel is dat de consequentie direct volgt en dat een meisje in principe niet apart wordt genomen.

In de normale dagelijkse gang van zaken zijn begeleidersgesprekken vertrouwelijk en worden één-op-één uitgevoerd. Dat is ook het geval als in zo’n gesprek het meisje op haar billen gaat krijgen. Als er bij Daphne een groepsactiviteit is en een meisje heeft straf verdiend, dan wordt ze even apart genomen, indringend toegesproken en dan mag ze haar billen bloot maken. Bij de studiezaal gaat dit meestal anders.

De regel is dat tijdens de studiezaal de consequentie altijd direct en zonder uitstel volgt. Bij iedere aanleiding legt de begeleider het meisje direct over de knie en geeft haar een klinkend pak op de blote billen. Het is dan echt menens en iedereen kan dat ook zien, want het gebeurt direct en in principe ter plekke, waar iedereen bij is.

Voor ieder meisje is het dan duidelijk dat je voor iedere kleinigheid op je blote billen krijgt en dat zoiets flink zeer doet. Ook als je er al gewend bent om op je billen te krijgen.

De resultaten die door de meiden in zo’n studiezaal meestal bereiken zijn enorm. We hebben vaak gezien dat werkstukken waar weken tegen aan gehikt werd in één middag klaar waren.

Discipline en studeren: een rijke geschiedenis

Vroeger werd billenkoek veel vaker gebruikt en kon je er niet voor kiezen. Je kreeg het gewoon.

Vroeger werd billenkoek veel vaker gebruikt en kon je er niet voor kiezen. Je kreeg het gewoon.

Discipline en studeren hoorde vroeger bij elkaar, maar dat lijkt nu veel minder zo te zijn.

Het is nu niet meer correct om studentes met de gevolgen van hun keuzes te confronteren. Er is nu zo min mogelijk druk (en al helemaal geen fysieke druk) en iedere student is eigenaar van zijn of haar eigen leerproces.

Nog niet zo lang geleden was de sfeer helemaal anders. Er werd juist wel zekere druk uitgeoefend en straf op de billen was een normaal onderdeel van het leven van een schoolgaand meisje. Dat was gedurende honderden jaren het geval.

Werking van billenkoek bij meisjes bevestigd

Vroeger kregen meisjes vaker op hun billen, ook als ze ouder werden.

Vroeger vonden opvoeders dat ieder meisje regelmatig op haar billen moest krijgen, en dat meisjes daar eigenlijk nooit te oud voor waren.

Zij zagen dat deze gedachte ook keer op keer bevestigd werd omdat meisjes nadat ze op hun billen hadden gekregen rustiger waren en zich beter gedroegen. Dat effect ging ook door naarmate de meisjes ouder werden, terwijl bij oudere jongens het gebruik van billenkoek vaak meer opstandigheid en agressie met zich meebracht.

Daarom vonden veel opvoeders dat er weinig redenen waren om meiden niet op hun billen te geven en heel veel redenen omdat wel te doen. Billenkoek werd daarom vaak gebruikt.

Het toepassen van billenkoek gebeurde vaak zonder aanzien des persoon. Ook meisjes bij wie deze aanpak niet paste en bij wie het beter was als het niet gebeurde kregen straf op hun billen.

Gelukkig kun je er tegenwoordig zelf voor kiezen, bijvoorbeeld in de vorm van studiebegeleiding. Je hoeft dat alleen maar te doen als je het gevoel hebt dat het bij je past. Waarschijnlijk past het nog even goed bij meisjes zoals vroeger het geval was.