Doe de zelftest: is de Daphne Methode geschikt voor jou?

 • Een groep vrouwen

Zelftest in 7 stappen: past de Daphne Methode bij jou?

Natuurlijk zijn er veel meiden en vrouwen bij wie de Daphne Methode helemaal niet past en zich niet kunnen voorstellen dat dit niet voor iedereen zo is. Er zijn ook veel vrouwen en meiden bij wie de Daphne Methode uitstekend past. Voor de meesten zal het standpunt wat meer in het midden liggen.

Op basis van 7 eenvoudige en duidelijke stappen kun je bepalen of de Daphne Methode bij jou als persoon past en bij de verandering die je wilt realiseren.

1 – Je bent volwassen

Zelftest stap 1: je bent volwassen.

Zelftest stap 1: je bent volwassen.

We richten ons op volwassen vrouwen en meiden, die zelf beslissingen nemen en daarvoor verantwoordelijk gehouden worden.

Als je nog geen 18 jaar bent, is de Daphne Methode niet voor jou bestemd.

De belangrijkste voorwaarde om verder te gaan is dat je volwassen bent en hier zelf voor kiest.

Het is belangrijk dat niemand tegen zijn of haar zin geslagen wordt, ook niet op de billen. Instemming is een cruciale voorwaarde.

De Daphne Methode absoluut alleen bestemd voor volwassenen die daar vrijwillig voor kiezen.

2 – Je doet niet alles wat je jezelf voorneemt

Zelftest stap 2: je wil je beter aan je voornemens houden.

Zelftest stap 2: je wil je beter aan je voornemens houden.

Het is een feit dat er meiden en vrouwen zijn die niet de dingen doen die ze zich hebben voorgenomen.

Het gaat er daarbij niet om dat andere mensen bepalen wat je zou moeten doen, maar dat je dit zelf bepaalt. En toch doe je het niet. Of niet genoeg. Daardoor bereik je minder dan je zou willen.  Je bereikt ook minder dan je zou kunnen. Je bent in feite (nog) niet hoe je zou willen zijn.

Er zijn vrouwen die steeds maar dingen uitstellen en het daarmee voor zichzelf onnodig moeilijk maken. Er zijn meiden die de kunst van het uitstellen zo goed beheersen, dat ze zichzelf in grote problemen brengen.

Als je jezelf in deze beschrijving herkent, zou de Daphne Methode wel eens goed bij je kunnen passen.

Als jij iemand bent die jezelf moeiteloos aan de gang zet, is deze informatie en deze aanpak aan jou waarschijnlijk niet zo goed besteed. Misschien kun je je ook nauwelijks voorstellen dat er mensen zijn voor wie dit heel anders is.

3 – Je wilt meer (zelf-)discipline

Zelftest stap 3: je wilt meer (zelf-)discipline.

Zelftest stap 3: je wilt meer (zelf-)discipline.

Misschien denk je wel dat je meer wilt.

Je kunt zelf een besluit nemen dat je wil veranderen.

Ieder moment kun je besluiten dat je het uitstellen en de vervelende gevolgen daarvan niet meer wilt. Of je besluit dat je genoeg hebt van de problemen die je hebt omdat je steeds maar dingen uitstelt. Er zijn ook vrouwen die zich simpelweg meer aan hun voornemens willen houden, ook als het om eenvoudige dingen als afvallen of sporten gaat.

Je zou kunnen wensen dat je wat zou kunnen veranderen waardoor het allemaal wat gemakkelijker ging. Kortom, je zou kunnen wensen dat je wat meer discipline had. Als je meer (zelf-)discipline wil bereiken en dat is tot nu toe niet zo goed gelukt, dan zou de Daphne Methode wel eens goed bij je kunnen passen.

Je kunt ook bedenken dat het allemaal wel mag blijven zoals het nu is. Als je geen behoefte hebt om te veranderen en geen behoefte hebt om meer discipline te krijgen, is de Daphne Methode niks voor jou.

4 – Je wilt het niet alleen doen

Zelftest stap 4: je wilt het niet alleen doen.

Zelftest stap 4: je wilt het niet alleen doen.

Als je dan het besluit genomen hebt dat je wil veranderen, is de volgende vraag: hoe dan?

Je kunt ervoor kiezen om die verandering geïsoleerd en alleen te gaan doen. Dat is natuurlijk helemaal prima en er zijn genoeg mensen bij wie dit ook uitstekend lukt.

Er zijn ook mensen die het moeilijk vinden om het alleen vol te houden.

Je kunt natuurlijk ook kiezen het veranderen samen met iemand anders te doen. Iemand die je daarbij helpt. Een begeleider. Omdat het op die manier beter werkt. En omdat je jezelf kent en weet dat je alleen hier niet zoveel verder mee komt. Als je denkt dat je beter kunt veranderen met de hulp van een begeleider, zou de Daphne Methode wel eens bij je kunnen passen.

Als je jezelf helemaal comfortabel voelt om het alleen te doen, als je geen zin hebt om dit soort dingen met iemand anders te delen of als je het per definitie alleen wilt proberen, is de Daphne Methode niets voor jou.

5 – Je vindt het reëel om geconfronteerd te worden met de gevolgen van je eigen beslissingen

Zelftest stap 5: je wilt geconfronteerd worden met je keuzes die je maakt.

Zelftest stap 5: je wilt geconfronteerd worden met je keuzes die je maakt.

Als je dan besloten hebt om het met iemand samen te doen, komt natuurlijk de vraag welke rol die persoon dan krijgt. Je kunt dan natuurlijk kiezen voor iemand die het steeds met je eens is. Waarschijnlijk heb je echter weinig aan iemand die met je meepraat. De kans is groot dat er dan niet zo veel verandert.

Het is natuurlijk altijd goed dat de ander met je meedenkt. Je begrijpt. Dat is meer een basis-voorwaarde. Als dat ontbreekt, is er ook geen sprake van ‘samen’.

In plaats van iemand die meepraat, is het beter om iemand te hebben die je aanspreekt.

Je kunt natuurlijk daarom ook kiezen voor een aanpak met overzicht, structuur en duidelijkheid. De eerste stap is dan samen duidelijke afspraken zodat je weet waar je aan toe bent. Eerst goed nadenken en praten over wat je gaat beloven. Vervolgens doen wat je beloofd hebt. Om daarna aangesproken te worden op alle grote en kleine beslissingen die je genomen hebt en of je daarbij wel of niet aan je beloftes en afspraken gehouden hebt. Op die manier wordt je geconfronteerd met de gevolgen van je eigen beslissingen. Als je denkt dat dat een goed idee is omdat je er dan meer aan hebt, zou de Daphne Methode wel eens bij je kunnen passen.

Als je juist geen structuur en afspraken wil omdat vrijblijvendheid en vrijheid wat jou betreft synoniem zijn en verder ook geen behoefte hebt om kritisch naar jezelf te kijken, is de Daphne Methode helemaal niets voor jou.

6 – Je vindt het reëel dat je een soort straf krijgt als je een ongelukkige beslissingen neemt

Zelftest stap 6: je denkt dat het goed is dat je straf krijgt als je dat verdient.

Zelftest stap 6: je denkt dat het goed is dat je straf krijgt als je dat verdient.

Als het het logisch vindt om geconfronteerd te worden met de gevolgen van je eigen beslissingen, kan dat natuurlijk verschillend uitpakken.

In het geval dat je alleen maar goede beslissingen genomen hebt, zullen er positieve consequenties zijn. Als je een voornemen uitgevoerd hebt, wordt je geconfronteerd met de prettige gevolgen ervan. In feite is dat een beloning en vaak is deze beloning vanzelfsprekend en impliciet. Als je wilde afvallen en dat gebeurd ook, is de beloning het lagere gewicht en het feit dat het gelukt is om te bereiken wat je wilde.

Andersom kan natuurlijk ook.

Het kan ook betekenen dat je wordt aangesproken op iets dat je niet gedaan hebt, terwijl je had toegezegd dat je het wél zou doen. In dat geval had je een beslissing gemaakt met jezelf, en op een later moment besluit je om iets anders te doen.

Je hoort dan ook geconfronteerd te worden met een consequentie. Een consequentie waarvan je leert en waardoor je in de toekomst wél trouw blijft aan de afspraken met jezelf. Zo’n consequentie noemen we straf. Het is de bedoeling dat de straf ervoor zorgt dat je een volgende keer minder geneigd bent om de gemakkelijke weg te volgen. Dat is belangrijk omdat je in feite wel weet dat je door het kiezen van de gemakkelijke weg uiteindelijk niet bereikt wat je wilt.

Wij vinden het stoer en volwassen als je bereid bent de consequenties van je eigen keuzes te accepteren, ook als dat in de vorm van straf is. Dan zou de Daphne Methode en deze website wel eens heel goed bij je kunnen passen.

Als je het onterecht vindt dat je met vervelende consequenties van je keuzes geconfronteerd wordt, als je het onterecht vindt dat je met straf geconfronteerd wordt, is de Daphne Methode en deze website helemaal niets voor jou.

7 – Je vindt een pak op je billen eigenlijk de best denkbare straf

Zelftest stap 7: je denkt dat een pak op je billen een goede straf voor je is.

Zelftest stap 7: je denkt dat een pak op je billen een goede straf voor je is.

Dan komt natuurlijk nog het onderscheidende. Dat wat het echt anders maakt.

De overtuiging – of het gevoel – dat de beste straf een authentiek en ouderwets pak op je billen is. Er zijn heel veel redenen hebben om te vinden dat de beste straf een pak op je billen is. Een paar voorbeelden zijn omdat…

 • je het wel logisch vindt dat je op je billen krijgt als je dat verdiend hebt;
 • dit iets is waar je al heel lang over nadenkt;
 • een pak op je billen wel eens goed zou kunnen werken;
 • het niet zonder reden is dat een pak op je billen de oudste straf is die er bestaat;
 • je eerder in je leven ook wel eens op je billen hebt gekregen en dat het toen ook indruk maakte;
 • het goed is dat het even op een ongevaarlijke manier even zeer doet;
 • het al weer een tijdje geleden is dat je op je billen hebt gekregen;
 • er nog allerlei andere goede redenen zijn om dit te willen.

Als je je herkent in één van deze redenen of om een andere reden denkt dat het goed zou zijn als je eens op je billen krijgt, past de Daphne Methode waarschijnlijk heel goed bij jou. Het is dan eenvoudig om de eerste stap te zetten om dit in de praktijk te brengen.

Als je van mening bent dat een pak op je billen raar is en vooral: niks voor jou, is deze website niets voor jou en kun je beter ergens anders naar zoeken.

De Daphne Methode voor coaching en begeleiding

 • Een meisje heeft zojuist volgens de Daphne Methode billenkoek gekregen

De Daphne Methode voor coaching en begeleiding

De Daphne Methode is gericht op begeleiding voor meiden en vrouwen die meer (zelf-)discipline willen krijgen. In de Daphne Methode is er samenwerking met een begeleider. Door de coaching en de begeleiding kunnen meiden en vrouwen meer discipline krijgen als ze dat in hun eentje moeilijk vinden. Met de begeleider maken ze afspraken over zaken die zijzelf belangrijk vinden. Bijvoorbeeld, over wat te doen voor de studie, de sport, om af te vallen, en wat maar ter sprake kan komen. De meiden en vrouwen kunnen straf krijgen van hun begeleider als ze zich niet aan hun eigen afspraken houden. Ze gaat dan over de knie en krijgen op hun blote billen.

De Daphne Methode is gericht op begeleiding voor meiden en vrouwen die meer (zelf-)discipline willen krijgen.

Binnen Daphne gebruiken we bij het coachen en begeleiden van meiden en vrouwen sinds 2001 de “Daphne Methode“. Dit is meestal voor individuele coaching en begeleiding. Het komt ook voor dat gelijktijdig meerdere meiden en vrouwen op deze manier coaching en begeleiding krijgen.

De Daphne Methode is gericht op begeleiding voor meiden en vrouwen die meer (zelf-)discipline willen krijgen. In de Daphne Methode is er samenwerking met een begeleider. Door de coaching en de begeleiding kunnen meiden en vrouwen meer discipline krijgen als ze dat in hun eentje moeilijk vinden. Met de begeleider maken ze afspraken over zaken die zijzelf belangrijk vinden. Bijvoorbeeld, over wat te doen voor de studie, de sport, om af te vallen, en wat maar ter sprake kan komen. De meiden en vrouwen kunnen straf krijgen van hun begeleider als ze zich niet aan hun eigen afspraken houden. Ze gaat dan over de knie en krijgen op hun blote billen.

In de Daphne Methode is billenkoek (spanking) de eerste en beste disciplinaire methode voor meiden en dat zal altijd zo blijven.

Je bent zelf verantwoordelijk en dat heeft consequenties

In de Daphne Methode zijn meiden verantwoordelijk voor hun keuzes en krijgen ze straf op hun billen als ze dat verdienen. Ze verdienen straf als ze afgesproken hebben dat ze iets WEL of NIET gaan doen. Als later blijkt dat ze zich daaraan niet gehouden hebben volgt er straf. Binnen de Daphne Methode is dat volwassen billenkoek op de blote billen.

In de Daphne Methode zijn meiden verantwoordelijk voor hun keuzes en krijgen ze straf op hun billen als ze dat verdienen.

Het idee is dat je discipline krijgt door afspraken te maken met jezelf. Vervolgens moet je je aan die gemaakte afspraken met jezelf houden. Sommigen houden zich moeiteloos aan hun voornemens. Anderen vinden dat lastig. Het is iets waarop mensen kunnen verschillen.

Voor veel meiden is het beter als ze meer verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden en straf krijgen als ze dat verdienen.

Bij de Daphne Methode gaan de meiden of vrouwen die zich niet aan hun eigen afspraken houden over de knie. Ze krijgen dan op hun blote billen. Klassieke billenkoek. Billenkoek krijgen is een goede straf omdat het even zeer doet. Het is nog steeds uitermate geschikt voor volwassenen die daar zelf voor kiezen.

Door het besef dat ze straf op hun billen kunnen krijgen worden dingen wél gedaan die anders uitgesteld zouden worden. Zo werkt dat nou eenmaal. Op deze manier bereiken veel meiden en vrouwen veel meer resultaat dan dat ze alleen blijven proberen in vrijblijvendheid.

Als meiden of vrouwen gekozen hebben voor de Daphne Methode betekent dat het een logisch en integraal onderdeel van het dagelijks leven is dat ze een pak billenkoek op hun blote billen krijgen als ze straf verdiend hebben.

Een pak op de billen past goed bij de psychologie en de persoonlijkheid van veel meiden.

Het past ook goed bij hun anatomie.

Billen zijn gemaakt voor billenkoek

Je hebt billen om billenkoek op te krijgen. Je billen zijn door de natuur helemaal voorbereid op het krijgen van billenkoek. Vroeger werd daar veel meer gebruik van gemaakt en was het eerder alledaags dan vreemd. Tegenwoordig is billenkoek volledig uit de mode en uit de gratie. Toch begrijpen zelfs meiden en vrouwen die het nooit hebben meegemaakt dat billen ook bedoeld zijn om straf op te krijgen. Om dat goed te laten werken, is er wel iets meer nodig dan een paar grappige klapjes van een vriendin.

Je hebt billen om billenkoek op te krijgen. Gebruik ze daar dan ook voor!

Meiden en vrouwen hebben billen die door de natuur optimaal geschikt zijn gemaakt voor het absorberen van deze straf.

Vroeger werd daar veel meer gebruik van gemaakt en was het eerder alledaags dan vreemd. Tegenwoordig is billenkoek volledig uit de mode en uit de gratie. Toch begrijpen zelfs meiden en vrouwen die het nooit hebben meegemaakt dat billen ook bedoeld zijn om straf op te krijgen. Om dat goed te laten werken, is er wel iets meer nodig dan een paar grappige klapjes van een vriendin.

Een stevig pak billenkoek leidt tot onmiddellijke en significante verbeteringen in gedrag en houding. Meiden die net over de knie zijn gelegd en een pak op hun billen hebben gekregen lijken gelukkiger te zijn en meer te stralen.

Vooral bij temperamentvolle en wispelturige meisjes en vrouwen past de Daphne Methode goed. Datzelfde geldt voor meisjes en vrouwen die zich van binnen onrustig voelen.  Een klassieke pak billenkoek is bij hen een uitstekende manier om de balans te herstellen. Dat geldt helemaal als onrust vooral wordt veroorzaakt door het eigen gedrag, zoals overmatig uitstelgedrag.

We maken afspraken met de meiden die ervoor gekozen hebben om volgens de Daphne Methode begeleid te worden. Deze afspraken hebben te maken met het realiseren van belangrijke doelen. De meiden hebben in volle wetenschap van de consequenties met de afspraken ingestemd.

De Daphne Methode maakt moeilijke dingen overzichtelijk

In de Daphne Methode is billenkoek de eerste en beste disciplinaire consequentie.

Bij de Daphne Methode krijg op je billen zodra daar een reden voor is. Daar zijn je billen ook voor bedoeld.

Door het gebruik van de Daphne Methode worden moeilijke dingen overzichtelijk en hanteerbaar gemaakt. Saaie dingen die toch moeten gebeuren worden spannend, omdat er iets op het spel staat.

Binnen de Daphne Methode is de consequentie altijd een stevig pak billenkoek zodra daar een reden voor is. Voor de meeste meiden blijkt dit ongeveer eens in de drie weken te zijn.

Door de afspraken worden moeilijke dingen overzichtelijk en bereikbaar. Saaie dingen worden spannend.

Belangrijk is dat je als meisje of vrouw die begeleiding heeft niet meer alleen bent. Er is iemand die volgt hoe het gaat, maar er ook op let of de noodzakelijke voorgang maakt.

Deelneemsters aan activiteiten van Daphne weten dat ze op ieder moment zodra ze dat verdienen van hun begeleider straf zullen krijgen. Dat geldt voor begeleidingsgesprekken, maar ook voor etentjes, studiebijeenkomsten of wat dan ook, Het gaat dan altijd om een serieus pak billenkoek dat zonder uitzondering op de blote billen gegeven wordt.

Uiteraard kan dit allemaal uitsluitend als de betreffende meiden en vrouwen hier toestemming voor geven of dit juist op prijs stellen. Zij doen dit omdat zij zich hierdoor aangesproken of gefascineerd voelen en omdat het bij hun persoonlijkheid past. Daphne biedt dan de unieke gelegenheid om in contact te komen met gevoelsgenoten. In aanvulling daarop biedt Daphne mogelijkheden om tijdens activiteiten appellerende en spannende scenario’s rond discipline en tucht van vroeger in de praktijk te brengen. Dat gaat altijd in een sfeer van respect.

Je bent nooit te oud om te veranderen

Je bent nooit te oud om te veranderen, en dat gaat gemakkelijker als je het op je billen voelt. Na de minimum leeftijd van 18 jaar is de werking van straf op je blote billen op elke leeftijd vergelijkbaar. Bij een vrouw van 18, 25, 30, 40 of 50 werkt billenkoek op precies dezelfde krachtige manier.

Je bent nooit te oud om te veranderen, en dat gaat gemakkelijker als je het op je billen voelt.

Leeftijd doet niet te zake. Na de minimum leeftijd van 18 jaar is de werking op elke leeftijd vergelijkbaar, of je nou 18, 25, 30, 40 of 50 bent. Als je meer uit het leven wilt halen, als je denkt dat jezelf daar vaak de grootste belemmering voor bent en je bent niet bang voor een beetje pijn, dan is de Daphne Methode een prima keuze. Waarschijnlijk is een pak op je blote billen het beste wat je kan gebeuren. Veranderen is nou eenmaal veel gemakkelijker als je het op je billen voelt.

Veel meiden en vrouwen vinden deze aanpak niet eng maar juist spannend. Nadat de eerste stap gezet is en kennis is gemaakt, kiezen veel meiden voor begeleiding, inclusief de duidelijke regels en straffen bij overtreding.

Het is goed dat in de huidige tijd iedereen in vrijheid kan kiezen voor een aanpak die past bij de eigen persoonlijkheid. Het gebruik van de Daphne Methode is uitsluitend bestemd en geschikt voor volwassenen vrouwen en meiden die daar zelf voor gekozen hebben. Doordat je veel meer (zelf-)discipline krijgen, is de Daphne Methode is gericht op groei en emancipatie.

Billenkoek is eeuwenoud en daarmee is de Daphne Methode ook eeuwenoud. Ook nu nog past de duidelijkheid van een pak op de billen optimaal bij de persoonlijkheid van veel meiden. De werking en het effect van billenkoek is nu echt niet anders dan vroeger.

Er zijn ook nu genoeg meiden en vrouwen die het beste functioneren en het meeste bereiken met een duidelijke en consequente aanpak waarbij het toepassen van straf een duidelijke rol speelt. Voor veel meiden en vrouwen is het heel goed als ze van tijd tot tijd op een veilige manier een stevig pak op hun billen krijgen.

Begeleiding en coaching volgens de Daphne Methode

Begeleiding en coaching volgens de Daphne Methode

Soms is het goed dat je tijdens de begeleiding even aangepakt wordt en niet met een slap excuus er vanaf komt. Als je je niet aan je afspraken hebt gehouden volgt er eerst een duidelijk gesprek. Daarna krijg je een stevig pak op je blote billen. Je hebt je billen tenslotte niet voor niks.

Soms is het goed dat je tijdens de begeleiding even aangepakt wordt en niet met een slap excuus er vanaf komt.

Begeleiding en coaching helpt om meer discipline te krijgen. In de Daphne Methode is straf op de billen een logisch onderdeel vanwege de effectieve werking.

Begeleiding en coaching is iets dat je samen doet. Dat klinkt als een open deur maar toch is essentieel. Sex kun je misschien nog in je eentje hebben, maar bij begeleiding en coaching lukt dat niet. Daar heb je iemand anders voor nodig. Met deze persoon heb je een verstandhouding die niet te vergelijken is met andere situaties. Vertrouwen hierbij is essentieel. Het kan een voordeel zijn als je begeleider ervaring heeft met het spectrum aan gevoelens die bij begeleiding en coaching volgens de Daphne Methode een rol spelen.

Aan begeleiding en coaching begin je vrijwillig en uit eigen keuze, maar je gaat een traject in waarbij je controle overgeeft. Dat is nodig en nuttig maar ook soms moeilijk, zeker voor meiden die gewend zijn om de touwtjes in handen te houden. Waar het om gaat is dat alles wat je niet voldoende is om de gewenste veranderingen tot stand te brengen. Als dat zo was, was het namelijk al gebeurd. Waar het om gaat is dat er iets nieuws gaat gebeuren. Iets dat in je eentje niet lukt.

Begeleiding en coaching betekent dat er iemand is bij wie je verantwoording aflegt. Iemand die je aan afspraken houdt bij zaken die je zelf niet serieus genoeg neemt hoewel ze heel belangrijk zijn omdat ze voor jou belangrijk zijn. Iemand die je niet met smoesjes laat wegkomen.

Daarom is het binnen de Daphne Methode belangrijk dat de begeleider het recht en de mogelijkheid heeft om je te corrigeren en je straf te geven. In de praktijk betekent dat altijd dat je van de begeleider op je billen krijgt.

Je begeleider beslist

Als je tijdens de begeleiding of coaching volgens de Daphne Methode straf verdient ga je over de knie en krijg je een pak op je blote billen. Dat is tenminste duidelijk en daar leer je het meeste van.

Als je tijdens de begeleiding straf verdient ga je over de knie en krijg je een pak op je blote billen.

Je begeleider beslist of je straf gaat krijgen. Hoewel je vrijwillig aan de begeleiding en coaching bent begonnen, heb je hierover niet zoveel te zeggen. Als je straf verdiend hebt is het belangrijk dat je het krijgt, ook als je er even geen zin hebt. Begeleiding en coaching betekent dat je geconfronteerd wordt met de consequenties van je gedrag, of je het nu leuk vindt of niet. Dat is iets dat je in je eentje nooit voor elkaar kunt krijgen.

Zolang de mensheid bestaat wordt in opvoedingssituaties straf op de billen gegeven. Vooral bij meisjes is dat een uitermate effectieve methode. Dat was vroeger zo en dat is nog steeds zo. Daarom krijg je iedere keer als je je niet aan een afspraak hebt gehouden of om een andere redenen straf verdiend hebt een stevig pak op je billen.

In de meeste gevallen zal de begeleider je simpelweg over zijn knie leggen, je billen bloot maken en een stevig pak op je billen geven. Dat is tenminste duidelijk. Een ervaren begeleider weet hoe hij een volwassen meid een volwassen pak op haar billen moet geven. Dat is allerminst kinderachtig. Dat voel je direct op het moment dat het je gebeurt.

Daarnaast, of nadat je over de knie bent gelegd, kun je straf op je billen krijgen met één of meerdere instrumenten die specifiek daarvoor in de loop der geschiedenis ontwikkeld zijn. Amerikaanse meisjes kregen thuis vaak met een borstel op hun billen en op school met een paddle, in Engeland werd vaak een rietje (cane) gebruikt en in Schotland een tawse.

Je leert het meeste als je op je billen krijgt

Het is de bedoeling dat je tijdens de begeleiding en coaching veel leert. Als meisjes het op hun billen voelen leren ze veel sneller. Gelukkig kunnen meisjesbillen daar heel goed tegen. Als je tijdens de begeleiding straf verdient ga je over de knie en krijg je een pak op je blote billen.

Het is de bedoeling dat je tijdens de begeleiding veel leert. Als je op je billen krijgt leer je veel sneller. Gelukkig kunnen meisjesbillen daar heel goed tegen.

Als je op je billen krijgt doet zeer maar daar leer je het meeste van. Het is de bedoeling dat het zeer doet, ook dat heeft het altijd gedaan. De meiden van vroeger konden er prima tegen en dat geld ook voor de meiden van nu. Dat betekent dat jouw billen ook prima een pak slaag kunnen weerstaan, ook al voelt dat misschien niet zo op het moment dat je het krijgt. Het is helemaal niet ongebruikelijk dat een volwassen meid soms huilt of zich los wil worstelen als ze op haar blote billen krijgt. Om het gewenste effect te sorteren moet je wel voldoende straf krijgen. Daarom bepaalt de begeleider wanneer het voldoende is. Niet jij. Een goede begeleider weet wanneer hij moet stoppen en wanneer hij beter door kan gaan. Dit is allemaal onvergelijkbaar met andere gebeurtenissen en in je eentje nooit te verwezenlijken.

Een begeleider verenigt eigenschappen als rust, zelfverzekerde assertiviteit en natuurlijke dominantie op momenten die er toe doen met zorgzaamheid en gevoeligheid. Het gaat vaak om gevoelens waarbij het moeilijk is om die in woorden om te zetten. Gelukkig is dat ook niet altijd nodig. Als de straf voorbij is wordt je meestal geknuffeld en getroost. Dat hoort erbij.

Niet bij woorden alleen

Begeleiding en coaching volgens de Daphne Methode is altijd spannend omdat je van je begeleider op je blote billen kunt krijgen. In het begin zul je daar ook zeker aan moeten wennen. De ervaring leert dat het al heel snel natuurlijk voelt.

Begeleiding is altijd spannend omdat je van je begeleider op je blote billen kunt krijgen.

Zoals bijna bij alles in het leven is het sleutelwoord bij begeleiding en coaching ook communicatie, communicatie en nog eens communicatie. Alles begint met een goed gesprek en zonder een goed gesprek is iets anders onmogelijk.

Maar een goed gesprek heb je wel met meer mensen.

Met een begeleider is er altijd sprake van een gezonde spanning. De begeleider heeft tenslotte de mogelijkheid om je straf te geven als je dat verdient. Misschien dat je zelf het liefst bepaalde onderwerpen uit de weg ook al weet je dat dat niet goed is.

Bij een begeleider zal dat niet zo makkelijk zijn omdat hij wil weten hoe het precies zit. In zo’n gesprek gaat het vaak over hoe het de afgelopen periode gegaan is en hoe het had moeten gaan. Al pratend blijkt dat je dingen (wel of niet) gedaan hebt waarvoor je ‘eigenlijk’ straf verdient.

Begeleiding en coaching volgens de Daphne Methode is altijd spannend omdat je van je begeleider op je blote billen kunt krijgen. Dat maakt de situatie anders dan alle andere dagelijkse situaties.

Begeleiding krijgen betekent het verschil tussen ‘eigenlijk’ straf verdiend hebben en vanzelfsprekend de verdiende straf ook toegediend krijgen.

Je hoofd leegmaken

Dear brain, please shut up.Woorden zijn fantastisch en onmisbaar, maar hebben ook hun beperkingen. Woorden kunnen niet alles duidelijk maken. Soms worden dingen een stuk duidelijker als je op je billen hebt gekregen.

Het probleem is vaak dat je te veel in je hoofd zit. De beste manier om je hoofd leeg te maken is een goed pak op je blote billen. Je hebt niet voor niks billen.

Het gaat niet alleen om denken en rationaliteit, maar ook om voelen en emoties. Maak je geen zorgen, een volwassen pak op je blote billen voel je, hoe oud je ook bent. Dan gaat het niet alleen over pijn. Natuurlijk doet het even zeer, dat is een noodzakelijk ingrediënt om het resultaat te bereiken.

Het gaat ook om het voelen van ontlading en ontspanning. Het vrijmaken van oude emoties. Soms van oud verdriet.

Daarom zal een begeleidersgesprek bijna altijd worden samengevat in de vorm van een klinkend pak op je billen. Niet alleen voor straf, maar ook omdat er met billenkoek zoveel meer te bereiken valt. Voor veel meiden is dit de betere manier. Zo wordt veel meer bereikt dan met woorden alleen mogelijk is.

Een plan maken: weten waar je naar toe wilt

Soms is het moeilijk om te bepalen wat je wilt, maar met begeleiding en coaching kom je daar zeker uit. Daardoor voel je je meestal veel prettiger en zelfverzekerder.

Soms is het moeilijk om te bepalen wat je wilt, maar met begeleiding kom je daar zeker uit.

Samen met je begeleider bedenk je welke doelen je wil bereiken. Het gaat er daarbij om dat je je hart volgt. Dat je niet denkt in moeilijkheden maar in mogelijkheden. Voor de meeste meiden geldt dat het ongelooflijk is wat ze allemaal kunnen doen. Ze moeten alleen nog even op de juiste manier aangepakt worden.

Doelgericht naar iets toewerken maakt dat alles zinvoller en leuker wordt. Je bent dan niet bezig om te doen wat anderen willen, je bent bezig om te doen wat jij wilt.

Uiteraard is het erg belangrijk dat de plannen haalbaar zijn. Je moet de mislukking niet bij voorbaat inbouwen. Hier helpt het als je met de begeleider kunt praten. Hij heeft waarschijnlijk veel ervaring over hoe je iets aan kunt pakken, wat wel werkt en wat niet werkt, wat je reëel van jezelf mag verwachten, etc.

Het is de kunst om het goede ambitieniveau te vinden. Jezelf overvragen is zinloos en contra-productief. Doelen stellen die je in slaapstand al kunt verwezenlijken heeft ook geen zin. Een gezonde, prikkelende ambitie is op z’n plaats. Het gevoel dat je net een beetje op je tenen moet staan om het te halen, maar waarbij het ook zo goed als zeker is dat – als je dan ook die inspanning doet –  het resultaat niet uit zal blijven. Als je zover bent, ben je ook het meeste trots op het resultaat. Dat is ook wat je wilt. Je wilt trots zijn op je zelf. Dat lukt niet als je daarvoor niks doet of nergens naartoe werkt. Daarom is dit de goede aanpak en moet je met minder geen genoegen nemen. Het gaat tenslotte om jezelf, en je hebt zelf ook niks aan slappe hap.

Nu je plan in kleine stapjes uitvoeren

Begeleiding is nuttig om meer uit jezelf te halen waar dat alleen niet lukt.

Begeleiding is nuttig om meer uit jezelf te halen waar dat alleen niet lukt.

Een plan maak je niet voor niks, een plan maak je om uit te voeren. Gelukkig heb je een stel gezonde meidenbillen om je daarbij te helpen.

De plannen maak je samen met je begeleider concreet in werkafspraken voor de komende periode. Op deze manier wordt het overzichtelijk en hanteerbaar.

Het is belangrijk dat jij volledig achter de afspraken staat. Het zijn tenslotte ook jouw billen die de eventuele straf gaan voelen. Daarom moet het om zaken gaan die echt belangrijk voor je zijn.

Je weet nu precies wat er van je verwacht wordt. Je weet dat als je je aan je plan en aan je afspraken houdt dat je doet wat je je voorgenomen had en dat je trots zal zijn op jezelf.

Kortom, het komt nu aan op het doen. Eindelijk, aan de slag! Er is een grote kans dat dit lukt omdat er een goede stok achter de deur is. Dat is een groot verschil met alleen doormodderen.

Je weet ook dat een eventuele keuze om je niet aan de afspraken te houden een onvermijdelijk pak op je blote billen zal opleveren.

Voor de begeleider is er dan geen enkele reden om in te houden of voorzichtig te zijn. Meidenbillen in het algemeen en ook die van jou kunnen wel iets hebben en dit is dan een prima aanleiding om je even goed de realiteit op je billen te laten voelen.

Er zijn veel meiden zoals jij

Vroeger was voor Amerikaanse studentes in studentenverenigingen / Sororities billenkoek een normaal deel van het leven. Dat begon bij de ontgroening. Daarna kreeg een meisje dat de regels overtrad direct billenkoek. Ook toen was er bij meisjes een overweldigende belangstelling om lid van een Sorority te worden.

Vroeger was voor Amerikaanse studentes in studentenverenigingen / Sororities billenkoek een normaal deel van het leven.

Niet zo lang geleden kregen de meiden die bij Amerikaanse verenigingen voor studentes (Sororities) zaten vaak op hun billen. Dat wist ook iedereen. Ook toen was er bij meisjes een overweldigende belangstelling om lid van een Sorority te worden. Ieder jaar waren er meer meiden die lid wilden worden dan dat er plaats was. Ieder meisje wist dat ze vooral in de eerste weken vaak op hun billen zouden krijgen bij de ontgroening.

Nu is het moeilijker om openlijk bekend te maken dat je aan spanking doet. Of als begeleider of coach te vertellen dat er consequenties zijn als je je niet aan je afspraken houdt.

Toch zijn er ook nu genoeg meiden die hebben ontdekt dat ze veel beter functioneren als er iemand is die op ze let en van wie ze soms op hun billen krijgen als dat verdiend is.

Daarom zul je al snel bij je begeleider andere meiden tegenkomen om de simpele redenen dat er naast jou nog veel andere meiden zijn voor wie dit soort begeleiding dé oplossing is.

Vriendinnen die net als jij billenkoek krijgen

Als je begeleiding of coaching hebt bij Daphne ontmoet je meer meiden die net als jij op hun blote billen krijgen.

Als je begeleiding hebt bij Daphne ontmoet je meer meiden die net als jij op hun blote billen krijgen.

Misschien dat je ooit dat je uniek bent. Dat jij de enige vrouw die als volwassene nadenkt over het krijgen van billenkoek. En dat je daarom vreemd of gek bent.

De realiteit is natuurlijk dat je lang de enige niet bent, maar dat er heel andere meiden en vrouwen zijn zoals jij. De uitdaging is om die anderen te vinden. Het natuurlijk heel waarschijnlijk dat je een aantal van die andere meiden en vrouwen die ook met billenkoek bezig zijn bij Daphne tegenkomt.

Uiteraard is het je eigen keuze of je contact aanknoopt, maar meestal is er een enorme klik. Ze zijn lot- en gevoelsgenoten en meestal staan ze heel dicht bij je, hoe groot de onderlinge verschillen ook zijn.

Voor de meeste meiden geldt daarom dat ze niet alleen begeleiding, maar ook een vriendinnenkring erbij krijgen. Dat zijn dan ook heel bijzondere vriendinnen, omdat ze net als jij op hun billen krijgen en dat eigenlijk heel normaal, logisch en nuttig vinden.

Het samen zijn met dergelijke vriendinnen leidt onvermijdelijk soms  tot een gezamenlijke zoektocht naar de grens. Onderweg betekent dat een hoop lol en aan het eind vaak rode billen voor de betrokkenen. Je moet zoiets meegemaakt hebben om te weten hoe het is. Op afstand lijkt het misschien een beetje kinderachtig. Eigenlijk vindt geen enkel meisje het niet leuk en wil erbij betrokken zijn. Als je er midden in zit en er deel van bent weet je dat zoiets uniek en onvervangbaar is. Het gaat juist om dat speciale extra, dat je niet met je overige vriendinnen kunt delen. Het feit dat er aan het eind een pak slaag zal zijn maakt niet uit. Of eigenlijk wel: het is juist noodzakelijk om dat juiste gevoel te bewerkstelligen. Zoals het Amerikaanse spreekwoord zegt: ‘pranks lead to spanks’.

Hoe dunner het ijs, hoe spannender het is of het houdt!

Straf hoort gewoon bij begeleiding en coaching

Bij begeleiding en coaching volgens de Daphne Methode weet je vooraf wanneer je straf op je billen gaat krijgen. Je kunt daar met je gedrag en je keuzes dan rekening mee houden. Als je dan toch straf verdiend hebt is het belangrijk dat je die ook consequent krijgt.

Bij begeleiding volgens de Daphne Methode weet je vooraf wanneer je straf op je billen gaat krijgen.

Straf is een normaal, integraal en vanzelfsprekend onderdeel van het leven. Op de goede manier toegepast voegt het enorm veel toe en maakt het veel mogelijk. Straf heeft een slechte naam en misschien ook terecht, omdat het vaak verkeerd is toegepast. In deze vorm, als je er uit eigen vrije wil voor kiest, is van verkeerde toepassing geen sprake.

Straf helpt om je te corrigeren bij keuzes waarvan je zelf van te voren bedacht had dat je ze niet wilde maken. Als je het dan toch doet is het ook logisch en consequent dat er iets gaat gebeuren.

Juist het omgekeerde is merkwaardig: je hebt bedacht dat je iets wilt gaan doen omdat dat belangrijk voor je is. Je doet het echter niet en vaak ook zonder een echte goede redenen. Als resultaat daarvan gebeurt er echter helemaal niets. Logisch, dat er dan structureel ook weinig verandert.

Het is helemaal niet zo gek om te kiezen voor een structuur waarbij je vooral weet dat het niet nakomen van afspraken consequenties heeft. Dat geldt helemaal als je vooraf weet dat je om die reden op je billen gaat krijgen. Door de eeuwen heen is een pak op de billen voor meisjes de meest effectieve straf gebleken. Het is heel goed om daar ook nu nog gebruik van te kunnen maken. Als je in begeleiding bent zul je dan ook merken dat je door de begeleider vaak over de knie wordt gelegd om een hard pak op je blote billen te krijgen. Dat is goed omdat bij heel veel meisjes een stevig pak op de blote billen het beste medicijn is tegen bijna alle gedragsproblemen. Natuurlijk doet dat knap zeer en dat is ook de bedoeling. Huilen is niet erg maar lucht juist op.

Daarna ga je gewoon weer verder. Meestal rustiger, met meer vastberadenheid.

Hoe je discipline krijgt

 • Een jonge vrouw krabt op haar hoofd.

Hoe je in de praktijk discipline krijgt

Het vergroten van je discipline in de praktijk begint met een plan dat helemaal van jou is.

Het vergroten van je discipline in de praktijk begint met een plan dat helemaal van jou is.

Sommige mensen vinden het moeilijk om te bedenken hoe je meer discipline krijgt. Vooral als ze van zichzelf vinden dat ze te weinig discipline hebben. We bedoelen dan discipline in de betekenis van “de kracht om door te gaan voor een doel”.

Het kenmerk van discipline krijgen is dat je de dingen doet die je je voorgenomen hebt. Jij bepaalt zelf wat je gaat doen, te beginnen bij de eerste stap. Vervolgens maak je de hele klus af zoals je dat bedacht had.

Zo is het echter niet altijd. Soms heb je het gevoel dat je zo door de hoeveelheid taken wordt overspoeld dat je niet meer weet waar je moet beginnen. In plaats van dat je daadwerkelijk aan de slag gaat stel je het uit. Dat is niet de beste manier hoe je discipline krijgt. De rijstebrij berg wordt steeds hoger en het wordt steeds moeilijker om te beginnen, laat staan om het af te krijgen.

Wat je nodig hebt is overzicht, een aanpak en een planning. Ook het grootste karwei is stapje voor stapje af te werken en ook het grootste gebouw is steentje voor steentje gebouwd. Het helpt als je samen met een begeleider een aanpak kunt bedenken die gaat werken. Als je bedacht hebt wat je moet doen, kun je gaan plannen hoeveel tijd dat gaat kosten en wanneer het klaar moet zijn. Kortom, je maakt een planning voor je werkzaamheden. Dat is belangrijk in hoe je discipline krijgt. Je moet daarbij ook rekening houden met leuke dingen. Het moet een planning zijn die haalbaar is en die je kunt volhouden. Als het een grote klus is bestaat de planning uit meer stapjes.

Gewoon DOEN is hoe je discipline krijgt

Voor discipline in de praktijk is de uitvoering van het plan natuurlijk minstens zo belangrijk.

Voor discipline in de praktijk is de uitvoering van het plan natuurlijk minstens zo belangrijk.

De volgende stap hoe je discipline krijgt is ook onmisbaar: de uitvoering van het plan. Je weet wat je moet doen en wanneer het klaar zou moeten zijn. Doordat je het met je begeleider hebt besproken is het niet meer vrijblijvend. Het is jouw plan, dus in feite moet je doen wat je zelf wilt. Hoe dat eruit ziet heb je al bedacht.

Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je echt gaat doen wat je zelf van te voren bedacht hebt. Dat is iets wat je helemaal zelf in de hand hebt. Het is de bedoeling dat het vervolgens het resultaat oplevert dat je ervan gehoopt had. Helaas heb je dat niet helemaal in de hand, maar meestal zit het wel goed. Als er ergens veel positieve energie ingestopt wordt komt er wel iets uit, zo werkt dat meestal.

Gewoon DOEN is hoe je discipline krijgt. Jij bent degene die aan de gang moet.

Het is belangrijk dat je beseft dat je zelf helemaal verantwoordelijk bent om je aan jouw eigen planning te houden. Het is niet iets dat iemand anders van je wil, het is iets dat je zelf wilt en dat je zelf noodzakelijk vindt. Binnen begeleiding is elke keuze om je niet aan jouw eigen planning te houden een reden om je straf te geven. Je niet niet aan je eigen planning houden betekent een pak op je blote billen. Punt uit.

Op deze manier word je geholpen met structuur en overzicht. Iets wat overstelpend was is nu hanteerbaar. Natuurlijk moet het nog gedaan worden. Ook dat is overzichtelijk. Of je doet datgene zoals je het afgesproken hebt, of je krijgt een goed pak op je billen. Desnoods voor ieder klein onderdeeltje opnieuw. Zo’n aanpak geeft rust, ruimte, overzicht en duidelijkheid.

Het malende hoofd

Even een stevig pak op je blote billen krijgen is een goede manier om je hoofd helemaal leeg te maken en spanning weg te laten vloeien.

Even een stevig pak op je blote billen krijgen is een goede manier om je hoofd helemaal leeg te maken en spanning weg te laten vloeien.

Het is al eeuwen bekend maar in onbruik geraakt: er is een enorme sterke koppeling tussen het hoofd en de billen van een meisje. Vroeger wisten ze wel hoe je discipline krijgt. Meisjes die niet wilden horen moesten maar even voelen.

Als een meisje op een goede manier een pak op haar billen krijgt, heeft dat een enorm effect op de onrust in haar hoofd. Vroeger was de vaste remedie tegen een stuurs en kattig meisje een pak op haar billen. Maar ook nu blijkt het nog steeds als voorheen te werken.

Als je helemaal niet goed in je vel zit kun je verschillende dingen doen. Dat spreekt vanzelf. Een pak op je billen krijgen hoort daar ook bij. Een fris en helder pak op de blote billen maakt een meisjeshoofd even helemaal leeg. Blokkades zijn weer even weg. Je voelt je weer een stuk vrolijker en opgeluchter.

Misschien raar, dat zo iets eenvoudigs en bijzonders als een pak op de billen zo werkt bij veel meiden. Maar het is minder raar als je beseft dat dit al sinds mensenheugenis zo is. Daarom is billenkoek nog steeds een belangrijke manier hoe je discipline krijgt.

Als je bezig bent met discipline in de praktijk, betekent dit dat je dit effect in de praktijk meemaakt bij jezelf. Je merkt het verschil. en je omgeving ook. Ook al weten ze niet waardoor, ze merken wel dat er iets veranderd is en dat het een stuk beter met je gaat.

Weten wat je wilt is hoe je discipline krijgt

Als je discipline in de praktijk brengt, moet je steeds opnieuw keuzes maken: hou je je aan je afspraak of niet. Het maakt dan een verschil als er billenkoek op het spel staat.

Steeds opnieuw moet je de keuze maken: hou je je aan je afspraak of niet.

Uiteraard wil je het liefst dat het goed gaat. Maar wanneer gaat het eigenlijk goed? Het gaat goed als dingen lukken. Als je merkt dat je het kunt, dat je succes hebt. Wat ook belangrijk is: dat het ‘lekker loopt’. Dat je in een flow zit, energie hebt. Je hebt het gevoel dat het voor een groot deel automatisch gaat.

Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat je weet wat je wilt en waar je naar toe wilt. Dat is cruciaal in hoe je meer discipline krijgt. Voor sommigen is weten wat je wilt kristalhelder, voor anderen is het prettig om daar met iemand over te kunnen praten. In zo’n gesprek gaat het niet zozeer om de mening van die ander, want dat is gewoon weer een individu. Het gaat er vooral om dat duidelijk wordt wat er voor jou allemaal meespeelt en wat jouw doel zou moeten zijn.

Dat doel moet natuurlijk wel realistisch zijn. Je wilt immers succes hebben en dan moet je wel iets uitkiezen wat bij je mogelijkheden past. Het doel moet echter ook uitdagend en prikkelend zijn. Je mag je soms best even inspannen, want daardoor krijg je het gevoel van succes en competentie.

Nadat het doel is vastgesteld wordt de weg er naar toe bepaald, in kleine haalbare stappen. Dat is de manier om ook de grootste klussen uit te voeren.

In een regelmatig gesprek met je begeleider wordt vastgesteld of de voortgang voldoende is. Het gaat tenslotte wel om iets belangrijks. Jouw doel, jouw leven, jouw toekomst. Daar zitten ook zaken bij waar je wat voor moet doen. Dingen die niet automatisch of makkelijk gaan. Elke keer moet je daarbij opnieuw een keuze maken: doen wat afgesproken is of niet.

Voornemens en eigen verantwoordelijkheid

De beste consequentie van een verkeerde keuze is een pak op je billen. Daar zijn je billen voor bedoeld.

De beste consequentie van een verkeerde keuze is een pak op je billen.

Het is vaak zo dat goede voornemens blijven wat ze zijn: voornemens. De weg naar de hemel is ermee geplaveid.

Als je bezig bent met discipline in de praktijk is dat anders. Je kunt dan namelijk niet meer gratis er mee ophouden of zeggen dat jouw doel niet meer belangrijk is. De onvermijdelijke consequentie van een verkeerde keuze is dat je straf op je blote billen gaat krijgen.

Het is belangrijk dat je beseft dat je verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes en je eigen gedrag. Ook bij relatief eenvoudige zaken maak je een beslissing en moet je de consequentie daarvan aanvaarden.

In het ‘gewone’ leven hebben die keuzes heel vaak geen consequenties. Dat is jammer, want dan heb je er ook niks aan. Feitelijk is dat vooral vrijblijvendheid en onverschilligheid. Discipline in de praktijk betekent vooral dat je jezelf serieus neemt.

Discipline betekent dat je weet dat straf er bij hoort.

Juist en vooral als je niet doet wat je van jezelf zou moeten doen. In zo’n geval is het heel goed als je als volwassen vrouw een volwassen pak op je blote billen kunt krijgen, omdat je daar het meeste aan hebt. Jij bepaalt  door je eigen keuzes en je eigen gedrag hoe vaak je die straf op je billen moet krijgen.

Een einde aan de onverschilligheid

Als je begeleiding hebt wordt er op je gelet en kom je niet met van alles meer weg. Op je billen krijgen is misschien even vervelend maar daardoor lukt het beter om te veranderen.

Als je begeleiding hebt wordt er op je gelet en kom je niet met van alles meer weg.

Het is belangrijk dat het goed met je gaat. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat je succes-ervaringen realiseert. Waar het om gaat is dat jij de dingen doet die je zelf belangrijk vindt. En: met succes! Daarom is te hopen dat je je door tijdelijke tegenslagen niet uit de weg laat slaan. Als dat wel zo is, moet je leren om daar beter mee om te gaan. Uiteindelijk is het doel dat je wordt hoe je zou willen en hoe je zou kunnen zijn. Om uiteindelijk daar te komen is het belangrijk dat je tussentijdse resultaten boekt.

Hoe krijg je dat voor elkaar? Vooral door je planning en je voornemens daadwerkelijk belangrijk te vinden. Jij moet weten dat als je belangrijke dingen achterwege laat, de reactie niet onverschillig schouderophalen is, maar een volwassen pak op je blote billen.

Op de goede manier toegepast, is straf een goede les om jezelf belangrijk te vinden. De straf vergroot je discipline in de praktijk. Straf benadrukt dat je belangrijk bent. De meeste meiden voelen zich gesterkt dat er op deze manier constructief op ze gelet wordt. Als je het goed doet word je geprezen. Als je beter had moeten weten of beter had moeten doen en het niet gedaan hebt ga je zonder uitstel over de knie en krijg je op je blote billen. Waar we kunnen en waar het nodig is word je geholpen.

Als je begeleiding hebt, ontwikkel je snel een persoonlijke band met je begeleider en voel je je bij hem echt thuis. Ook al is het misschien moeilijk om aan anderen uit te leggen, voor je eigen gevoel is het dan wel duidelijk dat deze benadering bij je past.

Consequenties komen soms ongelegen

Keuzes zijn niet vrijblijvend en hebben consequenties, of je dat nou leuk vindt of niet. Het feit dat je bereid bent om die consequenties te aanvaarden en te ondergaan verdient respect. Het is in ieder geval een stuk stoerder dan voor die consequenties weglopen.

Keuzes zijn niet vrijblijvend en hebben consequenties, of je dat nou leuk vindt of niet.

Het is vaak zo dat je niet zit te wachten op de consequenties van ongelukkige beslissingen. Het maakt dan niet uit dat het gaat om de politie die besluit net een snelheidscontrole te houden terwijl jij haast hebt, of je begeleider die besluit dat je een pak op je blote billen gaat krijgen terwijl je daar helemaal geen zin in hebt. Het gevolg daarvan is dat je snel meer discipline in de praktijk gaat brengen.

Het is daarom belangrijk dat je beseft dat keuzes niet vrijblijvend zijn en altijd consequenties hebben, of je dat nou leuk vindt of niet.

Zeker als het om echt vervelende dingen gaat kun je daarmee geconfronteerd worden op momenten dat je er niet op zit te wachten. Je kunt in zo’n geval beter door je begeleider gestraft worden dan door de maatschappij of de omstandigheden. Dan is het meestal duurder en onaangenamer.

Regelmatig rode billen krijgen kan een hoop narigheid voorkomen. Of je dat nou wilt of niet.

Zelfdiscipline, wat betekent dat?

Wat betekent zelfdiscipline (en hoe krijg je dat)?

Discipline is dat je weet wat je wil en dit uitvoert, zonder dat je door jezelf gehinderd wordt.

Discipline is dat je weet wat je wil en dit uitvoert, zonder dat je door jezelf gehinderd wordt.

Zelfdiscipline betekent dat je doet wat je voorgenomen hebt zonder dat je jezelf hindert en dat je de consequenties aanvaardt van je eigen keuzes en gedrag.

Misschien klinkt zelfdiscipline en discipline als iets ouderwets. Niet meer van deze tijd. Het is waar dat in de opvoedingsstijl die nu als normaal wordt gezien discipline een veel kleinere plaats inneemt dan vroeger het geval was. Dat is jammer, omdat juist in deze tijd de mogelijkheden om te doen en te bereiken wat je zelf zou willen enorm zijn. Het is jammer dat je daar minder van profiteert dan zou kunnen. Dan ontneem je jezelf mogelijkheden om je dromen te realiseren.

Misschien klinkt discipline als iets dat je wordt opgedrongen. Dat je vooral moet doen wat anderen vinden dat je moet doen. Misschien heeft het soms die vorm, omdat dat nodig is. De kern van discipline is echter dat het je in staat stelt te doen wat jij vindt dat je moet doen.

Discipline betekent dat jij je bewust bent van wat je wilt. En dat je vervolgens de bijbehorende stappen zet om dat dichterbij te brengen. Je hebt een doel en een plan, en je bent bezig om dat uit te voeren. Dat is niet vervelend, dat is juist leuk. Het gaat er niet om wat anderen willen, het gaat erom wat jij wilt.

Als je iets wilt zit je niet te wachten op iemand die je hindert om je doel te bereiken. Dat geldt ook voor de situatie dat je gehinderd wordt door jezelf. Meestal zit je vooral jezelf veel in de weg. Gelukkig kun je daar wat aan doen, want het is gemakkelijker om jezelf te veranderen dan om anderen te veranderen.

Te weinig zelfdiscipline?

Sommige meiden hebben weinig zelfdiscipline en zijn heel goed in het uitstellen of het doen van allerlei onbelangrijke dingen terwijl ze zelf ook wel weten dat dit niet goed is. Gelukkig heb je billen, want billenkoek helpt enorm om hier verandering in aan te brengen.

Weinig zelfdiscipline en veel uitstelgedrag: billenkoek helpt enorm om dit te veranderen.

Over het algemeen is het gebrek aan discipline goed te herkennen.

 • Het komt vaak voor dat je je voorneemt om iets te doen, maar door een kleinigheid zie je ervan af of schuif je het voor je uit.
 • Je weet dat je iets moet doen en feitelijk wil je het ook, maar je doet het niet. Bijvoorbeeld, je weet dat je moet studeren en in feite wil je dat ook omdat je de studie leuk vindt, maar toch kom je er niet toe.
 • Het is een puinhoop in je kamer en je vindt zelf ook dat je je nodig moet opruimen, maar je schuift het voor je uit.
 • Door onvoldoende aandacht vergeet je steeds dingen en afspraken, terwijl je daar zelf ook van baalt.
 • Je komt steeds te laat op afspraken. Niet omdat je dat wilt maar omdat het zo gebeurt.
 • Een sterke neiging tot uitstellen. Je weet dat je concrete zaken moet regelen, maar je denkt “dat doe ik later wel”. Maar dat gebeurt dan niet.

Je kunt dit allemaal natuurlijk heel acceptabel vinden. Voor jou is er geen enkel probleem. Dat andere mensen daar anders over denken is voor jou misschien minder belangrijk.

Je kunt het ook totaal onherkenbaar vinden. Er zijn (gelukkig) ook heel veel mensen voor wie deze problematiek helemaal niet speelt. Je hebt voldoende discipline als je dit soort zaken niet herkent, of er in ieder geval niet in die mate dat je er door gehinderd wordt. Dat is gelukkig bij veel meiden zo, die zich dan ook minder goed kunnen voorstellen dat er mensen zijn die hier wel veel moeite mee hebben. Ze hebben vooral zichzelf goed onder controle en ze zijn. tevreden over hoe ze presteren.

Nu minder discipline dan vroeger

Veel meiden hebben minder zelfdiscipline dan zou moeten en kunnen billenkoek daarom goed gebruiken.

Veel meiden hebben minder zelfdiscipline dan zou moeten en kunnen billenkoek daarom goed gebruiken.

De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat er ook veel meiden zijn die een tekort aan discipline heel goed bij zichzelf herkennen.

Ze weten maar al te goed dat dit op henzelf van toepassing is en dat ze veel meer zouden kunnen dan wat ze nu doen.

Het is niet verwonderlijk dat er veel meiden zijn die (waarschijnlijk terecht) denken dat ze minder discipline hebben dan anderen.

Een eerste reden is omdat mensen nou eenmaal onderling verschillen. Dat is overigens wel een belangrijke constatering. Mensen. die goed zijn in sport zijn niet ‘meer waard’ dan mensen die matig of slecht zijn in sport. Misschien moeten mensen die geen sporttalent hebben wel meer moeite doen om een bepaald prestatieniveau te bereiken. Zo is het ook met (zelf-)discipline.  Mensen die dat van nature moeilijk kunnen, zijn. niet ‘minder waard’ dan mensen voor wie dit heel makkelijk is.  Maar ook de mensen die discipline niet als belangrijkste karaktereigenschap hebben, kunnen het toch leren.

Een tweede reden is dat de huidige opvoedingsstijl waarschijnlijk een minder goede basis is om veel discipline aangeleerd te krijgen.

Vroegere generaties hebben ook beter geleerd om zich dit soort discipline eigen te maken. Er werd toen minder onderhandeld. De argumenten waren duidelijk en overzichtelijk; “geen zin? dan maak je maar zin!”. Voor vroegere generaties was het ook gebruikelijker dat je gestraft werd als je niet deed wat je zou moeten doen. Een donderpreek en billenkoek werkte heel goed om discipline aan te leren.

Een goed gesprek en een aansluitend pak op de billen zijn nog steeds uitstekende manieren om discipline aan te leren.

Zelfdiscipline betekent keuzes maken

Binnen de 'Daphne Methode' wordt je op je blote billen geconfronteerd met de consequenties van je keuzes. Je wordt dan even apart genomen en je moet je billen bloot maken. Je gaat dan over de knie en je krijgt een pak billenkoek op je blote billen, zoals dat vroeger heel gewoon was.

Binnen de ‘Daphne Methode’ wordt je op je blote billen geconfronteerd met de consequenties van je keuzes.

Het is onze overtuiging dat (bijna)  alles te benaderen is als een keuze. Je kunt besluiten een klus aan te pakken of je kunt besluiten om het uit te stellen. Als je zegt: “zo simpel ligt dat niet voor mij, ik ben nou eenmaal zo…”, kun je besluiten om dat zo te houden of kun je besluiten om er iets aan te doen.

In de volwassen wereld is het zo dat een keuze twee aspecten heeft:

 • Er is iemand die een daad stelt, een keuze maakt, ook al gaat het over iets heel kleins. Die persoon ben jij.
 • Er is een consequentie van de keuze. Bij een gelukkige keuze kun je dat bestempelen als beloning. Het lukt, er gebeurt wat je wilt. Je bent succesvol. Bij een ongelukkige keuze kun je het zien als straf. Een vervelende consequentie van een keuze die je (al dan niet bewust) gemaakt hebt. Bijvoorbeeld: je krijgt een negatief studie-advies. Er staat een deurwaarder op de stoep. Het is niet meer mogelijk om deel te nemen aan leuke dingen omdat de termijn verstreken is.

Als je te weinig discipline hebt en je wilt dat veranderen, moeten er dus direct twee dingen veranderen.

 • Je moet jezelf verantwoordelijk stellen voor (het gebrek aan) je eigen keuzes.
 • Er moeten consequenties zijn van keuzes. Weg met de vrijblijvendheid, want dat leidt tot niks. Dat geldt dan met name aan de “negatieve kant”. De beloningen, prettige gevolgen van goede keuzes, gaan automatisch wel door. Het is juist de straf die ontbreekt.

Discipline krijg je door geconfronteerd te worden met je keuzes

Om te veranderen is belangrijk dat je aangesproken wordt op de keuzes die je maakt.

Om te veranderen is belangrijk dat je aangesproken wordt op de keuzes die je maakt.

Je mag geconfronteerd worden met de consequenties van je keuzes die je maakt. Op zich is dat al een beslissende keuze, omdat de meeste mensen kiezen voor vrijblijvendheid, het weglopen voor consequenties of het ontkennen van de eigen verantwoordelijkheid. Consequenties zijn dan opeens geen gevolg van je eigen beslissingen, maar komen door externe omstandigheden.

Natuurlijk begint alles met een goed maar ook een indringend gesprek. Wat is er gebeurd? Welke keuzes heb je gemaakt? Had je die keuzes ook moeten maken?

Het maken van de verkeerde keuzes heeft consequenties.

Binnen de Daphne Methode hebben deze consequenties altijd de vorm van een pak op je blote billen. Ook dat  is weer een onderscheidende en persoonlijke keuze. Je kiest dan voor een vorm die in het verleden veel toegepast is. De effectiviteit van billenkoek bij meiden en vrouwen heeft zich wel bewezen.

Als je deze keuze maakt is de logische consequentie dat je, als je dat verdient, over de knie wordt gelegd en op je blote billen krijgt. Zodra dat gebeurt, merk je dat het helpt en werkt.

Zodra je op je billen krijgt, begrijp je ook weer waarom dat vroeger zo veel gebruikte methode was. Al eeuwenlang hebben meisjes meer zelfdiscipline gekregen omdat ze anders op hun billen kregen.

Door duidelijke consequenties train je zelfdiscipline

Je bereikt meer resultaat als er duidelijke consequenties zijn voor de keuzes die je maakt. In de Daphne Methode is de standaard consequentie een pak op je billen met de hand. Als blijkt dat dit onvoldoende werkt kun je ook een rietje krijgen. Je hebt dat door je eigen gedrag helemaal in de hand.

Je bereikt meer resultaat als er duidelijke consequenties zijn voor de keuzes die je maakt.

Als je ervoor kiest om met de Daphne Methode aan je discipline te werken, zul je merken dat er direct dingen veranderen. Dat het opeens veel eenvoudiger wordt om je aan je afspraken en je voornemens te houden. Je weet immers dat er een duidelijke consequentie is. Je weet dat de verkeerde keuze straf op je blote billen tot gevolg heeft. Daar valt verder niet zo veel over te onderhandelen.

Je bereikt simpelweg meer resultaat als er duidelijke consequenties zijn voor de keuzes die je maakt. In de Daphne Methode is de standaard consequentie een pak op je billen. Je gaat dan over de knie en je krijgt met de hand op je blote billen. Als blijkt dat dit onvoldoende werkt kun je ook een rietje krijgen. Je hebt dat door je eigen gedrag helemaal in de hand.

In feite bepaal je zelf, door je eigen gedrag, of je straf krijgt of niet. en hoe intens die straf is. Dat is het gevolg van jouw keuze om te kiezen voor een aanpak waarbij de vrijblijvendheid en de onverschilligheid wordt vervangen door verantwoordelijkheid en consequenties.

Doordat er een duidelijke en directe koppeling is tussen wat je doet en de consequenties die dat heeft, train je gedrag. Je leert oude gewoontes af en je leert nieuwe gewoontes aan.

Het leven wordt daardoor een stuk makkelijker en overzichtelijker. Juist door een stuk controle uit handen te geven (een ander bepaalt dat je op je billen gaat krijgen, hoe vervelend ook) krijg je enorm veel controle over je leven terug. Je zult merken dat het daardoor allemaal een stuk makkelijker en leuker wordt en dat je meer resultaat bereikt.

Zelfdiscipline ontstaat door een plan en uitvoering

Je plan uitvoeren. Als je dat niet doet met een slappe reden heb je een pak op je billen verdiend.

Je plan uitvoeren. Als je dat niet doet met een slappe reden heb je een pak op je billen verdiend.

Het is belangrijk dat je een plan hebt. Met een plan is het duidelijk wat je wilt bereiken en hoe je dat gaat aanpakken. Dit kan voor grote dingen of voor kleinere dingen. Het helpt als je samen met iemand zo’n plan kunt maken.

Het hebben van een plan betekent niet dat het alleen maar saai, serieus en vervelend mag zijn. Natuurlijk moet er voldoende ruimte zijn voor ontspanning en leuke dingen. Dingen die je ook wilt. Een plan geeft duidelijkheid over wat je wilt en hoe je dat gaat bereiken.

Vaak lukt het nog wel om een plan te maken. De weg naar de hemel is geplaveid met goede voornemens.

De uitvoering is in de praktijk een stuk moeilijker. Als je voldoende discipline hebt en je hebt even geen zin, ga je gewoon door. Dat maakt niet uit, want je weet wat je wilt. Als je onvoldoende discipline hebt en je wilt daar wat aan doen, dan zou het zo moeten zijn dat het volkomen duidelijk is dat je straf krijgt als je dingen niet doet omdat je even geen zin hebt. Daarom is het belangrijk dat je consequent en onherroepelijk iedere keer als je iets niet doet omdat je geen zin hebt een duidelijk en onaangenaam pak op je billen krijgt. Dat helpt echt. Even geen zin hebben is dan geen reden meer om dingen niet te doen. Een groot voordeel is dat het daardoor ook weer een stuk leuker wordt om dingen te doen.

Plannen, voornemens en prioriteiten

Het is daarbij onbelangrijk om wat voor plannen het gaat. Het kunnen grootse, meeslepende plannen zijn of ze kunnen heel overzichtelijk

Het heeft allemaal te maken met twee belangrijke vragen:

 • Wat wil ik wel?
 • Wat wil ik juist niet?

Dat klinkt uitermate logisch, maar toch zijn dit heel belangrijke vragen die je aan jezelf moet stellen. Dat geldt voor alle gebieden van het leven, zoals relaties, werk, hobby’s, gezondheid en persoonlijke groei. Zelfdiscipline betekent ook dat je trouw blijft aan jezelf.

Je to-do lijstje op je werk is net zo belangrijk als voldoende studeren. Je plan om af te vallen is net zo goed als je plan om vaker te sporten. Als je het niet doet zonder zwaarwegend excuus heb je in feite straf verdiend. Het gebruik van billenkoek is een goede manier om hier verandering in aan te brengen en je zelfdiscipline te vergroten.

Discipline betekent dat je niet alleen doet wat nu leuk is

Niet alleen de korte termijn is belangrijk.

Niet alleen de korte termijn is belangrijk.

Een belangrijk aspect van discipline is volhouden. Je oog richten op het doel en stelselmatig dat dichterbij brengen.

Dat klinkt simpel, maar dat is het niet voor iedereen. Het kan heel verleidelijk zijn om dat doel even uit het oog te verliezen en de dingen te doen waar je op dit moment meer zin in hebt. Bijvoorbeeld, als je geen zin hebt om op te staan kan het verleidelijk zijn om lekker te blijven liggen.

Je laat je gedrag dan bepalen door wat prettiger is op korte termijn, terwijl dat ten koste gaat van wat je uiteindelijk wil bereiken. Dat is helemaal niet ongebruikelijk, maar je moet je er wel bewust van zijn. En je moet je afvragen of het in overeenstemming is met wat je wil.

In het geval van dat je geen zin hebt om uit je bed te komen, is het weer een heel verschil of je echt moet opstaan omdat je moet werken of omdat er iemand op je wacht, vergeleken met de situatie waarin het helemaal niet opvalt of je er wel of niet bent. Een voorbeeld daarvan is een hoorcollege, waar het niet wordt bijgehouden of je aanwezig bent of niet.

Discipline betekent dat je gericht blijft op het einddoel

Discipline betekent gericht zijn op het einddoel en stap voor stap dat bereiken. In de coaching maak je afspraken over de stappen die je wilt zetten. Die afspraken zijn dan niet vrijblijvend meer. Als je je niet aan zo'n afspraak houdt is de consequentie dat je op je billen krijgt.

Discipline betekent gericht zijn op het einddoel en stap voor stap dat bereiken.

Voor meisjes die het lastig vinden om de focus te houden op het einddoel en gemakkelijk hun plannen veranderen onder invloed van iets dat alleen op korte termijn prettig is, is het belangrijk dat vrijblijvendheid wordt vervangen door iets anders.

Vrijblijvendheid moet worden vervangen door verantwoording en consequenties. De verantwoordelijkheid begint met dat het duidelijk is wat je wilt. Het is duidelijk wat je daarom wilt gaan doen. En het is duidelijk waaraan geconstateerd kan worden of het gelukt is. Een voorbeeld: je wilt een gezonder gewicht en daarvoor wil je vaker sporten. Je maakt dat concreet in: ik wil 2 x per week naar de sportschool. Het is dan duidelijk. Als je 2 of meer keer die week naar de sportschool geweest bent, heb je je aan je plan gehouden. Heel goed. Als je die week nul of één keer in de sportschool geweest bent, heb je je niet aan je afspraak gehouden. Dan volgt er een consequentie. In de Daphne Methode gaat een meisje of een vrouw die zich niet aan haar afspraak gehouden heeft altijd over de knie en ze krijgt dan op haar blote billen.

De zekerheid van ouderwetse straf op je billen helpt om trouw te blijven aan datgene wat je écht wilt. De wetenschap dat je een vervelend pak op je blote billen gaat krijgen als je in bed blijft liggen terwijl dat niet de bedoeling is, maakt het gemakkelijker om op te staan en toch naar dat college te gaan.

Het gaat tenslotte om wat jij wilt. Het gaat erom dat je doet wat je wilt. Als jij jezelf onvoldoende serieus neemt, is dat een prima reden voor straf. Gelukkig heb je billen daarvoor. Als jij jezelf onvoldoende serieus neemt, is het hoog tijd om je billen te gebruiken waar ze voor bedoeld zijn.

Discipline betekent dat je niet uitstelt maar aanpakt

Niet uitstellen maar aanpakken – anders krijg je op je billen..

Niet uitstellen maar aanpakken – anders krijg je op je billen..

Het voor je uit schuiven van vervelende dingen is misschien menselijk en begrijpelijk, maar niet goed. Je voelt zelf ook dat het niet goed is. Je voelt je onaangenaam als je niet doet wat je zou moeten doen. Daar komt nog eens bij dat je jezelf schade kan berokkenen door te weinig zelfdiscipline. Je mist belangrijke data of krijgt te maken met incasso’s en deurwaarders. Kortom, dat uitstellen is niet wat je wilt. En toch doe je het. Reken maar, dat het een stuk leuker en makkelijker wordt als je op dit gebied meer zelfdiscipline zou hebben.

De eerste stap is: stoppen met onverschilligheid. Niet meer denken: “ach, wat maakt het uit….?” Het maakt wel degelijk uit. De volgende stap is serieus aan de gang gaan om je gedrag te veranderen en meer zelfdiscipline te ontwikkelen. Het helpt dan dat je verantwoording af moet leggen aan iemand die met smoesjes geen genoegen neemt. In de afgelopen jaren hebben we ook geleerd dat het niet zoveel helpt om fraaie excuses te bedenken of te accepteren. In de afgelopen jaren hebben we juist geleerd dat bij heel veel meiden in het geval van stelselmatig uitstellen een stevig, regelmatig en onvermijdelijk pak op de blote billen heel goed helpt. Meiden die weten dat er een stevig pak op hun blote billen op het spel staat blijken daardoor opeens meer zelfdiscipline te hebben.

Op TED staat een leuke toespraak van Tim Urban over wat zich afspeelt in het hoofd van een procastinator. Er is dan een continue strijd tussen de ‘Rational Decision Maker’ en de ‘Instant Gratification Monkey’. Alleen het ‘Panic Monster’ kan de Instant Gratification Monkey tot zwijgen brengen. Het blijkt in de praktijk dat ook billenkoek een goede manier is om meer zelfdiscipline te krijgen met een gezonde balans tussen rationale beslissingen en het doen van leuke dingen.

Zelfdiscipline komt vanuit jezelf maar kun je trainen

Discipline moet vanuit jezelf komen maar je hebt billen om je daarmee te helpen.

Discipline moet vanuit jezelf komen maar je hebt billen om je daarmee te helpen.

Uiteraard gaat het erom dat het vanuit jezelf komt. Dat je vanuit jezelf de energie weet te mobiliseren die ‘discipline’ heet. Waarom? Met welk doel?

Het antwoord is simpel: jouw doel. Het doel is dat jij je eigen doel realiseert. Daar mag je best wat voor doen. En als je dat niet doet, als je je eigen doel niet belangrijk genoeg vindt, mag je daarop best aangesproken worden. Omdat woorden een beperkte zeggingskracht hebben, mag dat best versterkt worden door een duidelijke consequentie. Dat bij veel meiden de beste consequentie een ouderwets pak op de billen is, weet je nu wel. Daar gaat het ook helemaal niet om.

Waar het wel om gaat is datgene wat zich in je hoofd afspeelt en in hoeverre dat je gedrag stuurt.

Het is al een enorme winst als je intens beseft dat het over keuzes gaat. Jouw keuzes. Het is een enorme winst als je beseft dat je je voor die gemaakte keuzes moet verantwoorden. En niet zomaar, maar met je billen bloot. Kan het indringender?

Het is een enorme winst als je beseft dat je voor verkeerde keuzes altijd een klinkend pak op je blote billen gaat krijgen. Zoals het hoort. Dat klinkt misschien kinderachtig, maar dat is het niet. Het is juist volwassen om te beseffen dat alle keuzes consequenties hebben en dat je die eerlijk en volledig moet dragen.

Te weinig discipline is een reden om op je billen te krijgen

Je gaat echt niet dood van een pak op je billen. Je gaat er juist meer van leven. Het is ook een goede manier om zelfdiscipline te ontwikkelen.

Je gaat echt niet dood van een pak op je billen. Je gaat er juist meer van leven.

Als je verkeerde keuzes maakt en te weinig zelfdiscipline hebt moet je daarmee geconfronteerd worden. Daar leer je van. Je had het anders en beter moeten doen.

Natuurlijk wist je al dat je het beter op een andere manier had moeten doen. Maar daarom is de zaak niet afgedaan. Het voegt namelijk niets toe om  onverschillig te zijn. Het is beter om het serieus te nemen. Daarom is het beter je te behandelen als iemand die een lesje moet leren. Daarom moet je straf krijgen en het op je billen voelen. Dat heb je verdiend. Dat is beter en dat is eerlijk. Het zorgt er voor dat het in de toekomst beter zal gaan.

Een pak op je billen krijgen is bedoeld als straf. De beste manier om meisjes straf te geven is door ze een flink pak op hun blote billen te geven. Zolang er mensen zijn gebeurt het al op die manier. Beschaving en politieke correctheid kunnen daar niets aan veranderen.

Je gaat heus niet dood van een pak op je billen. Integendeel. Je gaat er meer van leven. Je ontwikkelt er ook meer zelfdiscipline door. Daarmee krijg je meer grip op je eigen leven.

Gehoorzaamheid en de juiste houding

Soms moet je gewoon doen wat er gezegd wordt en anders krijg je op je billen.

Soms moet je gewoon doen wat er gezegd wordt en anders krijg je op je billen.

In ouderwetse boekjes voor opvoeding kun je lezen dat er twee universele redenen om een meisje een pak op haar billen te geven. Die redenen zijn ‘willful disobedience’ en ‘wrong attitude’. Het is opmerkelijk dat juist deze twee zaken zo belangrijk gevonden worden, en de overtuiging dat bij meisjes een onmiddellijk pak op de billen zo’n goede aanpak is. Dat laatste is ongetwijfeld gebaseerd op de eeuwenlange ervaring binnen een (vaak: christelijke) traditie.

Deze eeuwenoude principes zijn nog steeds valide.

Gehoorzaamheid? Klopt! En vooral: aan jezelf!

De juiste houding? Klopt! Heb respect voor wat je zelf wil, en laat dat zien vanuit je daden.

De beste manier om dit te bereiken, volgens die eeuwenoude principes, is de zekerheid van een pak op de billen. Vroeger gebeurde dat bij (bijna) alle meisjes, of dat nu passend was of niet. Tegenwoordig kun je er zelf voor kiezen zodat het alleen gebeurt bij meiden bij wie het past.

Als je je vooroordeel even aan de kant zet, is het allemaal heel simpel. Als je meer discipline en resultaat wilt en je dat van nature niet zo hebt, is er een gedragsverandering nodig. Daarom moet je zeker in het begin consequent aangepakt worden.

Je moet doen wat er gezegd wordt. Even alle mitsen, maren en excuses terzijde.  Doe je dat niet, dan ga je over de knie. Ook als het voor iets kleins is. Dat blijkt nog steeds even goed te werken als vroeger het geval was.

Daphne maakt spanking realiteit voor vrouwen en meiden

 • Stichting Daphne en het vervolg daarvan maakt al meer dan 19 jaar spanking een fantastische realiteit voor vrouwen en meiden die zich willen ontwikkelen.

Ontstaan vanuit Stichting Daphne

Daphne staat voor de combinatie van gezelligheid, duidelijkheid en de vanzelfsprekendheid van billenkoek als middel om te groeien en als stok achter de deur om je aan je voornemens te houden. Als je ouder dan 18 bent heb je de perfecte leeftijd om van de positieve werking van spanking te profiteren.

Daphne staat voor de combinatie van gezelligheid, duideijkheid en de vanzelfsprekendheid van spanking.

Stichting Daphne en het vervolg daarvan maakt al meer dan 19 jaar spanking een fantastische realiteit voor vrouwen en meiden die zich willen ontwikkelen.

Sinds 2001 was en is Stichting Daphne een bekende en fascinerende verschijning op internet.  Veel meiden met belangstelling voor spanking en de behoefte om zich te ontwikkelen voelden zich daar thuis. Zeker als je van zichzelf onderkenden dat ze te weinig (zelf-)discipline hadden. Door een duidelijke aanpak met regelmatige billenkoek hebben veel meisjes gedurende de periode dat ze deelnamen aan Daphne hele goede resultaten bereikt. Het gemak waarmee dat ging heeft hen zelf nog het meeste verbaasd. De combinatie van gezelligheid, gewaardeerd worden, duidelijkheid en de vanzelfsprekendheid van straf maakte het vaak tot de beste tijd in hun leven. Het blijkt dat als je spanking tot een dagelijkse realiteit maakt je bij vrouwen en meiden enorm veel kunt bereiken.

Vanaf het moment dat Stichting Daphne in 2001 opgericht was, bleek het in een behoefte te voorzien. De ‘Daphne Methode’ voor begeleiding van studentes waarbij straf op de billen een centrale plaats had, bleek voor een grote groep interessant te zijn. Veel meiden en vrouwen kozen ervoor om bij Stichting Daphne begeleiding te krijgen. Vaak waren het studentes, of vrouwen die op een andere manier bezig waren hun ambities realiteit te maken.

Spanking haalt bij vrouwen en meiden het beste naar boven

Regelmatig een verdiend pak op de blote billen haalt bij veel vrouwen en meiden het beste naar boven.

Regelmatig een verdiend pak op de blote billen haalt bij veel vrouwen en meiden het beste naar boven.

Deze begeleiding was gebaseerd op onderling vertrouwen. Dat vormde de basis om ingewikkelde kwesties terug te brengen naar een overzichtelijk niveau: straf en beloning op grond van keuzen die de meiden zelf maakten. Veel meiden voelden zich hierdoor aangesproken. Ze vonden het helemaal niet raar of ongebruikelijk, maar juist voor de hand liggend. Bijvoorbeeld omdat ze onzeker waren of de studie of iets anders wel zou lukken. Dat was niet omdat ze het niet zouden kunnen, maar omdat ze zo vreselijk zichzelf konden zijn. Door het nemen van bepaalde beslissingen (of juist: door geen beslissingen te nemen), en daar later spijt van te hebben. Meestal als het te laat was. Op deze manier zaten ze zichzelf in de weg.

Spanking werkt dan op een bijzondere manier. Vaak leidt het tot een soort emotionele ontlading waardoor negatieve gevoelens over jezelf verdwijnen. Het lucht gewoon even op. Daarnaast is het ook een stimulans en een aanmoediging om het de volgende keer wél te doen. Simpel, omdat het even goed zeer doet als je op je blote billen krijgt. De positieve impact van spanking bij meiden en vrouwen ligt voor een belangrijk deel in deze combinatie van zich vrijer voelen en meer resultaten bereiken. Het blijkt dat regelmatig een verdiend pak op de billen bij veel vrouwen en meiden het beste naar boven haalt.

Met spanking een completer leven

Billenkoek brengt meiden in balans. Dat werkt zo al honderden jaren.

Billenkoek brengt meiden in balans.

De vrouwen en meiden die voor de ‘Daphne Mehode’ kozen waren geen zwakke, besluiteloze mensen. Zij hadden de moed om bepaalde aspecten van zichzelf onder ogen te zien. En daarnaar te handelen.

De meeste meiden zagen zichzelf niet als onderdanig, bij sommigen zelfs het tegendeel. In het dagelijks leven en zoals andere mensen hen kende waren ze eerder dominant.

Er waren ook meisjes die zich wel onderdanig noemden en zich daarvoor ook niet schaamden.

Allemaal hadden ze gemeenschappelijk dat ze op hun billen kregen als ze dat verdiend of nodig hadden. Dat was hun keuze. Straf op je billen krijgen, spanking was bij deze vrouwen en meiden geen fantasie maar realiteit.

Spanking werd een belangrijk onderdeel van het leven. Om de balans te herstellen. Om beter te worden hoe je zou kunnen zijn.

Om meer jezelf te worden.

Door spanking trouw zijn aan het eigen doel

Het meest onderscheidende aan Daphne is dat billenkoek een dagelijkse realiteit wordt bij vrouwen en meiden. Niet omdat het leuk is, maar omdat het zo goed werkt.

Het meest onderscheidende aan Daphne is dat billenkoek een dagelijkse realiteit wordt bij vrouwen en meiden.

Op de toenmalige website werd goed uitgelegd hoe het werkt. Bijvoorbeeld, dat de werkwijze van Stichting Daphne heel ouderwets was. Dat je als meisje soms moest gehoorzamen. Dat mocht dan ouderwets klinken, maar binnen Stichting Daphne betekende het: “trouw zijn aan je eigen doel”. Gehoorzaam aan jezelf. Geen slappe smoesjes. Geen uitstelgedrag. Als een meisje hieraan niet voldeed, dan kreeg ze straf. Op haar billen.

Ongetwijfeld was deze billenkoek in de praktijk het meest onderscheidend aan Stichting Daphne. Andere vormen van begeleiding hebben dat inderdaad niet.

De reden hiervan is dat we volledig overtuigd zijn van het belang en het nut van billenkoek bij meiden en vrouwen. Het is voor veel meiden en vrouwen heel goed dat ze regelmatig en consequent op hun billen krijgen.

Streng en doelgericht blijkt te werken

Vroeger was voor de vrouwen en meiden die lid waren van Amerikaanse sororities spanking een dagelijkse realiteit in hun studentenleven. Deze studentes kregen regelmatig stevig op hun billen.

Vroeger was voor de vrouwen en meiden die lid waren van Amerikaanse sororities spanking een dagelijkse realiteit in hun studentenleven. Ze kregen regelmatig stevig op hun billen.

Bij nadere beschouwing is het niet zo uniek om straf op de billen te krijgen. Al eeuwenlang zijn schoolmeiden en studentes veelvuldig op hun billen bestraft. Deze geprononceerde opvoedingsvlakten lenen zich daar ook uitstekend voor.

Tot voor kort was het in met name het zuiden van Amerika gebruikelijk dat studentes aan High Schools, Colleges en Universiteiten lijfstraf met de paddle konden. Met name in de “Campus sororities” van universiteiten gebeurde dat, waarbij “house parents” de rol van de ouders thuis overnamen.

Het was zeker niet zo dat deze sororities daardoor weinig leden hadden. Integendeel. Ieder jaar waren er meer meiden die lid wilden worden dan dat er geplaatst konden worden. De ‘Bid Day’ en de ‘Rush Day’ waren dan belangrijke dagen om te proberen een plaatsje te krijgen. Als dat gelukt was begon meestal de ‘Hell Week’, de ontgroeningsperiode. Vaak was een belangrijk onderdeel dat de meisjes een paar keer per dag op hun billen kregen van de ouderejaars. Dat was om de meisjes te wennen aan de paddle en om ze natuurlijk uit te testen. Als deze eerste week voorbij was werd er alleen billenkoek gegeven als er een reden voor was.

In die tijd was het ook heel normaal om thuis op je billen te krijgen tot je het huis verliet.

Die oude traditie is binnen Stichting Daphne voortgezet en dagelijks gebruikt. De algemene benadering is simpel en duidelijk, streng en doelgericht. Wie niet horen wil, die mag voelen. Deze aanpak zorgt voor veel resultaat. Het besef dat spanking een dagelijkse realiteit is bij en dat straf op de blote billen de standaard maatregel is, blijkt bij vrouwen en meiden heel goed te werken.

Als spanking realiteit is bij vrouwen en meiden

Als spanking een echte realiteit is, werkt dat bij vrouwen en meiden. Dat is zeker.

Als spanking een echte realiteit is, werkt dat bij vrouwen en meiden. Dat is zeker.

Uiteraard is er de laatste decennia bij de toepassing van lijfstraf veel veranderd en verbeterd. Immers, er is in onze cultuur geen plaats meer voor lijfstraffen tijdens de opvoeding en op school. Daar stond en staat Stichting Daphne volkomen achter.

Maar voor volwassenen is de werkelijkheid complexer. Straf en billenkoek is iets speciaals. Ook als men het zelf vroeger nooit aan den lijfe heeft meegemaakt. Dat speciale blijkt als er grapjes over worden gemaakt, in besmuikte hints tot sportcommentaren die vaak expliciete beeldspraak gebruiken. Hoeveel vrouwen krijgen van hun partner niet een “onbetekenend” klapje op hun billen, als een schouderklopje. Ook bij primaten wordt dergelijk gedrag gezien.

Het is misschien zo dat het niet politiek correct is om over billenkoek te praten, of dit op de goede manier in de praktijk te brengen. Dat neemt niet weg dat billenkoek nog steeds prima bij menselijk gedrag en menselijke behoeften past.

Er zijn veel goede redenen waarom billenkoek in onbruik is geraakt. Veel mensen zijn blij dat dit zo is.

Er zijn ook redenen waarom het gebruik van straf en billenkoek in de praktijk nog steeds goed kan werken. Er zijn mensen die hier bewust voor kiezen en daar goede ervaringen mee hebben. Dat geldt in ieder geval voor de meiden die zich hadden aangesloten bij Stichting Daphne.

Misschien is het juist vreemd dat er maar weinig plaasten zijn waar open en eerlijk over het effect van straf wordt gepraat, zoals dit bij Daphne gebeurt. Misschien is het juist vreemd dat er op het praten over en het toepassen van billenkoek zo’n taboe rust.

Geen taboe maar zelfbeschikking

Bij Daphne is straf altijd op de blote billen en daar wordt geen uitzondering op gemaakt.

Bij Daphne is straf altijd op de blote billen en daar wordt geen uitzondering op gemaakt.

Binnen Stichting Daphne is van dergelijke taboes geen sprake.

Binnen Stichting Daphne werd en wordt het klassieke billenkoek op een volwassen en moderne manier toegepast. Uitsluitend op volwassenen.

Zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid staan voorop. Instemming met de aanpak is essentieel. Dat betekent overigens dat een meisje altijd blij is als ze straf gaat krijgen. Ze weet wat er gaat gebeuren. Ze weet ook dat ze haar instemming kan terugtrekken als ze dat wil, maar dat doet ze niet.

Bij Stichting Daphne gaat een vrouw die straf gaat krijgen met de begeleider mee naar zijn kamer. Daar gaat haar broek omlaag of haar rok omhoog en de onderbroek uit. Heel ouderwets. Om een stevig pak op haar blote billen in ontvangst te nemen.

Hierbij speelt leeftijd geen enkele rol.

Spanking als realiteit in verleden en toekomst

Amerikaanse studentes die lid waren van een sorority waren ook volwassen en zelfverzekerde meiden, maar op de achtergrond was de mogelijkheid om op de billen te krijgen altijd aanwezig. Hier hangt de paddle aan de muur en een 'house parent' of een ouderejaars student kon deze altijd gebruiken om een studente die een regel had overtreden straf op de blote billen te geven. Dat bleef in ieder geval zo tot ze afstudeerden en het sorority-house verlieten.

Ook de leden van Amerikaanse sororities waren volwassen en zelfverzekerde meiden, maar op de achtergrond was de mogelijkheid om op de billen te krijgen altijd aanwezig.

Stichting Daphne zoals deze tussen 2001 en 2009 bestond is verleden tijd, maar de mensen erachter bestaan uiteraard nog wel. Ook toen Stichting Daphne in 2009 niet meer de structuur bood die voorheen het geval was, gingen de meeste meiden door met elkaar ontmoeten, in lijn met de vriendschap die in de jaren daarvoor was opgebouwd. Het ging om samen winkelen, samen sporten, bij elkaar eten, verjaardagen vieren en soms samen op vakantie gaan. Velen zijn verder gegaan met hun leven en hebben inmiddels een vaste relatie, wonen samen en zijn getrouwd. Een aantal hebben nog steeds begeleiding zoals dat voorheen ook het geval was. Als je eenmaal hebt meegemaakt hoe het kan werken, wil je het niet kwijt.

Daphne is een groep mensen, soms groter en soms kleiner. Bij voorkeur zelfverzekerde vrouwen of vrouwen die meer zelfverzekerd willen worden. Het zijn allemaal vrouwen die hun doel willen bereiken, maar wel met voldoende plezier onderweg. Het zijn ook vrouwen die zichzelf al kennen. en zichzelf nog beter willen leren kennen. Wat voor anderen heel merkwaardig is, is voor deze vrouwen heel logisch. Het besef en de ervaring om te weten dat het belangrijk is om soms op hun billen te krijgen.

Individuele coaching voor meer zelfdiscipline

 

 

 

Deze introductie-pagina over individuele coaching voor meer zelfdiscipline kun je vrij lezen. Deze individuele coaching voor meer zelfdiscipline is gebaseerd op de Daphne Methode. Daarin is het gebruik van billenkoek als straf een belangrijk onderdeel. Daarom moet je verklaren dat je volwassen bent om de volgende pagina’s te openen.

Discipline als positieve eigenschap

Discipline bepaalt wat je doet als niemand kijkt. Als je dat te weinig vanuit jezelf hebt, kan Individuele coaching voor meer zelfdiscipline daarbij helpen.

Discipline bepaalt wat je doet als niemand kijkt.

Om maar met de deur in huis te vallen: discipline en zelfdiscipline is een positieve eigenschap.

Zelfdiscipline is de eigenschap dat je zelf in staat bent om steeds te doen wat je moet doen, ook als je er geen zin in hebt. De drijvende kracht komt dan helemaal uit jezelf.

Als je steeds doet wat je zou moeten doen, ook als je er geen zin in hebt, dat betekent dat je veel zelfdiscipline hebt. Het komt allemaal uit jezelf.

Bij discipline denken we net iets ruimer. Het een eigenschap, waarbij iemand doet wat er van hem verwacht wordt. De drijvende kracht kan dan (ook) uit een andere bron komen, bijvoorbeeld omdat je er met iemand een afspraak hebt gemaakt waaraan je je wilt houden.

Je kunt ook zeggen: discipline bepaalt wat je doet als er niemand kijkt. Het komt erop neer dat je jezelf aan het werk kunt zetten. Het zorgt ervoor dat je jezelf en anderen niet teleurstelt. Dat je je voornemens en je beloftes nakomt.

Dit is een eigenschap die je kunt hebben of missen. Het is simpelweg een eigenschap waarop mensen van elkaar kunnen verschillen.

Als je te weinig discipline hebt, kan dat heel vervelend zijn. Je maakt het jezelf vaak moeilijk door het uitstellen en door het nalaten van dingen die noodzakelijk gedaan moeten worden. Als je dit van jezelf herkent, ben je zeker niet de enige. Bij veel mensen is het in de praktijk brengen van voldoende discipline niet iets automatisch. Het kost juist veel moeite. Dat geldt vooral in situaties waarin zelfstandigheid nodig is. De oplossing lijkt simpel maar is het vaak niet: gewoon doen wat er gedaan moet worden. De rijsterbrijberg die je voor je ziet en de afleidingen zijn echter zo groot dat er niks nuttigs gebeurt.

Veranderen met individuele coaching voor meer zelfdiscipline

Door individuele coaching voor meer zelfdiscipline wordt het gemakkelijker om te veranderen als je van je coach of je begeleider straf kan krijgen.

Met een begeleider die straf kan geven is veranderen makkelijker.

Als je wil veranderen kun je dat natuurlijk gewoon doen. Simpel.

In de praktijk blijkt echter dat veranderen om meer discipline te krijgen niet altijd zo gemakkelijk is. Zeker niet als het gaat om verandering op een manier die voor jou niet natuurlijk is.

Als het makkelijk was geweest om meer (zelf-)discipline aan de dag te leggen, had je dat allang gedaan. Gezien het feit dat het tot nu toe niet gelukt is om de discipline te vertonen die je graag had gewild, is het heel waarschijnlijk dat dit zo blijft als je het niet radicaal anders aanpakt.

Natuurlijk kun je er zelf voor kiezen om het veranderingsproces waarbij je meer discipline in je leven krijgt zelfstandig en alleen uit te voeren. Er zijn ook genoeg mensen bij dat succesvol verloopt. Er zijn nog meer mensen bij het niet of nauwelijks lukt. Meestal accepteren ze dan de situatie maar zoals hij is.

Je kunt er ook voor kiezen dit niet alleen te doen, maar samen met iemand anders die je helpt en begeleidt. Het is dan wel belangrijk dat die andere persoon ook daadwerkelijk een verschil kan maken. Je bent niet op zoek naar iemand die alleen maar met je meepraat. Iemand die het steeds met je eens is dat het allemaal niet meevalt, voegt weinig toe. Je hebt meer aan iemand die echt invloed heeft en waar je echt rekening mee gaat houden.

Individuele coaching met billenkoek als straf

Bij individuele coaching voor meer zelfdiscipline is straf is een goede hulp om te veranderen.

Straf is een goede hulp om te veranderen.

Een goede manier om ervoor te zorgen dat iemand invloed heeft is ervoor te zorgen dat iemand de mogelijkheid heeft om straf op te leggen.

Omgekeerd, een goede manier om ervoor te zorgen dat iemand bepaalde dingen doet of nalaat is ook het gebruik van straf.

Straf is niets meer dan een consequentie die de kans op ongewenst gedrag doet verminderen.

Jouw gebrek aan discipline veroorzaakt het ongewenste gedrag waar we het nu over hebben. Door je eigen daden en keuzes zorg je ervoor dat je het resultaat wat je zelf graag wilt, niet haalt. Het gaat dan om verkeerde keuzes, uitstellen en ander korte termijn gedrag. Straf is een goede hulp om te veranderen en dit gedrag te verminderen.

De houding of de ontvankelijkheid voor straf is ook een eigenschap waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. Bij sommigen werkt straf positief en bij anderen negatief. Daphne richt zich op meiden en vrouwen die bij zichzelf herkennen dat straf een doeltreffende manier is om te veranderen. Omdat er dan meer uit het leven en meer uit zichzelf gehaald kan worden.

Meer zelfdiscipline krijgen met billenkoek

Door individuele coaching voor meer zelfdiscipline is het heel goed mogelijk om meer discipline te krijgen, juist omdat er billenkoek op het spel staat.

Het is goed mogelijk om meer discipline te krijgen.

Hoewel mensen onderling verschillen in de mate waarin ze van nature gedisciplineerd zijn, is het goed mogelijk je gedrag te veranderen en meer gedisciplineerd te worden.

Voor de oudere generaties was discipline een logisch onderdeel van de opvoeding. Het was duidelijk wat je moest doen en ook duidelijk wat er zou gebeuren als je het niet deed.

Bij de opvoeding van de huidige generatie staat de individuele persoonlijkheid en vrijheid centraal. Meiden die van nature een “zelfstarter” zijn, alles alles eruit wat eruit te halen valt. Niet iedereen kan zichzelf zo makkelijk aan het werk zetten. Als je in het recente verleden de kantjes er wat van afliep, werd er waarschijnlijk geprobeerd je met zachte hand te motiveren. Mocht dat niet tot resultaat leiden, dan vond men dat meestal ook wel okee. Streng en duidelijk optreden is al heel lang uit de mode. Echt straf krijgen was een grote uitzondering.

Dat betekent dat veel mensen gewend zijn geraakt om aanzienlijk minder discipline aan de dag te leggen dan mogelijk is.

De begrippen straf en discipline liggen vlak bij elkaar. Ze worden zelfs wel voor hetzelfde gebruikt. Straf is dan een andere betekenis van het woord ‘discipline’. De beste manier om meer discipline te krijgen is geconfronteerd te worden met de gevolgen van je keuzes. Het liefst op een manier die geen schade berokkent maar wel een duidelijk leereffect heeft. Het klinkt misschien ouderwets, maar de beste en natuurlijkste manier om meer discipline te ontwikkelen is om straf te krijgen als je dat verdient. Je verdient straf als je (door gebrek aan discipline) een keuze maakt die je niet had moeten maken.

Verstandig gebruik van straf in de begeleiding

Natuurlijk is het fijner om beloond worden, maar soms is het beter dat je even straf krijgt. Daarom werkt individuele coaching voor meer zelfdiscipline beter als je soms even straf op je billen krijgt.

Beloond worden is fijn, maar soms is het beter dat je even straf krijgt.

Het praten en denken over straf staat in een slecht daglicht. Het toepassen van beloning is veel moderner, sociaal wenselijker en ongetwijfeld prettiger.

Dit betekent dat er nauwelijks meer een plaats is voor straf terwijl door een verstandig gebruik van straf gedragsveranderingen mogelijk gemaakt kunnen worden. Straf betekent simpelweg dat er een consequentie is waardoor je iets leert.

De mate waarin straf effectief is hangt af per persoon. Toch hoort straf bij mensen. Zolang er mensen bestaan is er straf geweest. In een poging om de balans tussen straf en beloning te herstellen, is het vooral belangrijk om straf de plaats en aandacht te geven die het verdient.

Je moet belonen waar het kan maar straffen wanneer en waar het moet. Het belonen gaat meestal automatisch. Als iets lukt is er meestal een directe en intrinsieke beloning. Het effect van een terechte straf wordt echter enorm ondergewaardeerd, terwijl het een kleine moeite is met een groot resultaat.

Ten aanzien van het wanneer straffen, is het een eenvoudige kwestie: wanneer het verdiend is. En vooral als de vrouw in kwestie zelf vindt dat een straf terecht en verdiend is.

Ten aanzien van waar straffen is het ook een eenvoudige kwestie: op de billen. De billen zijn van oudsher de natuurlijke plekken om straf te krijgen. Vooral bij meiden en vrouwen zijn de billen door de natuur maximaal voorbereid op het ontvangen van billenkoek.

Door verstandige toepassing van straf vermindert ongewenst gedrag. Hierdoor nemen de redenen voor beloning, intrinsiek of extrinsiek, toe.

Als de straf aansluit bij je persoonlijkheid is de veranderingskracht groot.

Gelukkig kan iedereen tegenwoordig zelf kiezen om zich – heel letterlijk – aan straf bloot te stellen.

Billenkoek bij volwassen vrouwen en meiden

Met meer discipline kun je je doelen beter bereiken. Daarvoor moet je soms bestaande gewoontes veranderen en dat is moeilijk. Het gebruik van straf op de billen is een krachtig hulpmiddel om die verandering makkelijker te maken.

Met meer discipline kun je je doelen beter bereiken en het gebruik van straf kan daarbij helpen.

Deze website is bedoeld voor volwassen vrouwen en meiden die meer discipline willen om hun doelen te bereiken en hun ambities te verwezenlijken en begrijpen dat straf een beproefde manier is om dat te realiseren. De informatie is met name gericht op volwassen meiden en vrouwen die van zichzelf vermoeden dat het krijgen van terechte en verdiende straf positief bij hen zou kunnen werken.

Straf is onlosmakelijk met het mens-zijn verbonden. Straf bestaat zolang er mensen bestaan. Dat geldt net alleen voor de mensheid als geheel, maar ook voor ieder mensen individueel. Pas in de laatste decennia is straf steeds meer uit het leven verdwenen.

Onder de oudste grottekeningen die bekend zijn bevinden zich niet alleen jachttaferelen, maar ook straftaferelen. Het gaat dan om lijfstraf op de rug en billen van volwassen figuren.

In het verleden was straf een geïntegreerd onderdeel van het leven en wel vanaf het prilste begin. Meteen na het geboren worden moest een pets op de billen de ademhaling op gang brengen. In de meeste culturen en landen was straf vervolgens onlosmakelijk verbonden met opvoeding en onderwijs, waarbij de billen de rol van opvoedingsvlakken vervulden. Dat dit zowel thuis als op school gebeurde, blijkt ook uit bewaard gebleven muurschilderingen in Pompeï.

Inmiddels is het gebruik van straf tijdens het opgroeien uit de mode geraakt. Dit geldt zowel voor thuis als op school. Klassieke vormen van straf zoals een pak op de billen zijn bijna helemaal verdwenen.

Individuele aanpak in de coaching voor meer zelfdiscipline

Bij veel vrouwen past billenkoek fantastisch en bij anderen past het helemaal niet. Gelukkig mag je er tegenwoordig helemaal zelf voor kiezen.

Bij veel vrouwen past billenkoek fantastisch en bij anderen past het helemaal niet.

In principe is het een goede ontwikkeling dat tijdens de opvoeding andere mogelijkheden gebruikt worden om gewenst gedrag te bevorderen.

In het verleden was het toepassen van straf soms eerder mishandeling en wraak dan een goedbedoelde consequentie om iets van te leren. Bovendien was er in het verleden geen plaats voor een individuele aanpak gebaseerd op individuele verschillen.

Voor sommigen was de straf een zegen maar voor anderen was het een trauma.

In het verleden kreeg je gewoon op je billen als je dat verdiend had en was het niet belangrijk of het bij je persoonlijkheid paste of niet. En net zoals er mensen zijn bij wie lijfstraf heel goed past, zijn er ook mensen bij wie het helemaal niet past. Dat verschil werd vroeger niet gerespecteerd en nu gelukkig wel.

Nu kun je erop rekenen dat er optimaal rekening gehouden wordt met jouw persoonlijke behoefte. De aanpak zal dan ook helemaal moeten worden aangepast op jouw situatie en en op jouw persoonlijkheid. Persoonlijke grenzen moet goed in de gaten worden gehouden en niet overschreden worden.

Aan de andere kant werkt deze individuele coaching voor meer zelfdiscipline wel met de Daphne Methode. Dat betekent dat er billenkoek gebruikt wordt en op het moment dat je dat krijgt is het even niet leuk. Bij Daphne is er wel een enorme ervaring met het gebruiken van billenkoek bij volwassen meiden en vrouwen.

Klassieke billenkoek werkt nog steeds

Billenkoek was, is en blijft de beste straf voor meiden en vrouwen. Billenkoek is misschien niet meer modieus, maar werkt nog steeds net zo effectief en krachtig zoals het vroeger deed.

Billenkoek was, is en blijft de beste straf voor meiden en vrouwen.

In de huidige tijd rust er op straf een taboe. Dat betekent niet dat straf niet meer bij mensen zou passen. Of dat straf niet werkt. Integendeel. Voor sommigen mensen is de geschiktheid van terechte straf dermate ‘hard wired’ dat de behoefte aan en het effect door straf alleen maar groter is.

De ontvankelijkheid voor straf en voor de meest originele toepassing daarvan – billenkoek – varieert echter per persoon. De ene persoon kan het zich niet voorstellen en voor een ander is het de best denkbare aanpak.

Het feit dat lijfstraf vooral in het verleden voorkwam en in veel landen volledig is afgeschaft, is een belangrijke verworvenheid op het gebied van mensenrechten. In het verleden werd bij de toepassing van lijfstraf weinig tot geen rekening gehouden met de verschillen tussen personen. In het verleden was lijfstraf breed geaccepteerd door (bijna) iedereen als een optie voor (bijna) iedereen. Deze vanzelfsprekende acceptatie is nu echter verleden tijd.

Vrijwillig kiezen voor coaching met billenkoek

Er is een groot verschil tussen straf op je billen krijgen en mishandeling. Als je kiest voor individuele coaching voor meer zelfdiscipline waarbij billenkoek gebruikt wordt doe je dat vrijwillig. Dat doe je omdat je beseft dat billenkoek helpt om te veranderen. Het werkt omdat je het echt voelt.

Er is een groot verschil tussen straf op je billen krijgen en mishandeling.

Er is ook groot verschil tussen huiselijk geweld en mishandeling aan de ene kant, en individuele coaching voor meer zelfdiscipline met billenkoek aan de andere kant.

Een coaching- en begeleidingstraject waar je samen uitzoekt hoe jouw plannen het beste gerealiseerd kunnen worden is totaal iets anders dan huiselijk geweld.

Het feit dat je met een begeleider gaat afspreken dat je daadwerkelijk de dingen gaat doen die voor jou belangrijk zijn, is wat anders dan onderdrukking.

Als dan later blijkt dat je het toch niet gedaan hebt en je daarvoor je verdiende straf op je billen krijgt, is dat totaal wat anders dan mishandeling. De billenkoek helpt om te verandering in de richting die je zelf wilt.

Een belangrijke verworvenheid is dat volwassenen zelfstandige keuzes mogen maken over zaken die henzelf en hun lichaam aangaan.

Dat geldt ook voor volwassen vrouwen en meiden die van zichzelf vermoeden dat terechte straf positief bij hen zou kunnen werken. Waarschijnlijk hebben ze dan ook gelijk. Straf werkt, zeker als je het even op je billen voelt.

Iedereen heeft in deze tijd de mogelijkheid om zelf te kiezen voor wat het beste past. Je kunt dus ook kiezen voor een aanpak waar straf op de meest oorspronkelijke manier een onderdeel van is.

Als je het gevoel hebt dat klassieke billenkoek goed bij de eigen persoonlijkheid past is dat helemaal geen vreemde opvatting. Juist de combinatie van duidelijkheid, resultaat en intimiteit maakt het dat het voor veel meiden en vrouwen passend is. Het is dan ook logisch als je ervoor kiest om billenkoek een onderdeel van je leven te maken. Als het dan zover is dat je daadwerkelijk echte straf op je billen krijgt, is dat misschien even niet zo leuk, maar dat maakt het nog niet tot iets verkeerds.

Billenkoek is niet ouderwets maar tijdloos

Billenkoek is helemaal niet ouderwets en achterhaald. Billenkoek is juist tijdloos, helemaal van deze tijd en nog steeds uitermate effectief.

Billenkoek is tijdloos, helemaal van deze tijd en nog steeds uitermate effectief.

Wellicht zijn sommige mensen van mening dat billenkoek of spanking misschien ouderwets is.

Bij Daphne zijn we ervan overtuigd dat billenkoek juist tijdloos is. Meiden hebben nog steeds billen. Daar is niets aan veranderd. De verandering zit in het feit dat meiden en vrouwen geen slachtoffer van mishandeling mogen zijn. De overtuiging is dat meiden en vrouwen hun eigen bestemming moeten kiezen.

Al deze overtuigingen komen helemaal overeen met individuele coaching voor meer zelfdiscipline met billenkoek. Deze aanpak is ook wel bekend als de Daphne Methode. Het fundament is dat vrouwen er zelf voor kiezen. Ons motto is “als je niet wilt, dan mag je niet”. We willen niet dat een vrouw zich slachtoffer voelt omdat ze op haar billen krijgt. Daarvoor is spanking een veel te mooi middel. Degene die de coaching en begeleiding krijgt bepaalt ook de onderwerpen en de doelstellingen die bereikt moeten worden. Het gaat er niet om wat de begeleider wil. Alles bepalend is wat de vrouw wil. Ze moet het alleen nog even doen. Het mooie van de Daphne Methode is dat de kans veel groter is dat ze het ook daadwerkelijk doet, omdat er anders een pak billenkoek volgt.

Misschien denken sommige mensen dat billenkoek niet meer werkt.

Dagelijks in de praktijk blijkt dat billenkoek nog steeds goed bij veel meiden en vrouwen past. Dagelijks blijkt ook dat billenkoek bij veel meiden en vrouwen uitermate effectief is.

Billenkoek is effectief van het begin tot het eind

Billenkoek werkt. Juist omdat het even pijn doet. Vooraf, tijdens en nadat je op je billen hebt gekregen.

Billenkoek werkt. Vooraf, tijdens en nadat je op je billen hebt gekregen.

De effectiviteit van billenkoek is ook heel goed te verklaren. Dat heeft te maken met het hele proces. Vooraf, tijdens en achteraf.

 • Vooraf: het is nou eenmaal een enorm verschil als je weet dat je op je billen krijgt als je iets niet doet, vergeleken met de situatie dat er geen enkele consequente is. De zekerheid van de consequentie en de anticipatie op de straf maakt dat je andere en betere beslissingen neemt.
 • Tijdens: ook het moment zelf, het voor straf een pak op je billen krijgen, moet je niet uitvlakken. Omdat je volwassen bent en we wel een optimaal effect willen bereiken, moet je ook een volwassen pak op je billen krijgen. Het is tenslotte de bedoeling dat je er echt iets van leert.
  Hoewel het krijgen van billenkoek totaal ongevaarlijk is (als het tenminste met inzicht en ervaring gedaan wordt) en je billen er door de natuur maximaal op voorbereid zijn, doet het ook echt even heel erg zeer.
  Daarom is het ook belangrijk dat billenkoek altijd op de blote billen gegeven wordt. Op die manier voel je het goed (wat de bedoeling is) en wordt voorkomen dat er te ver gegaan wordt (wat niet de bedoeling is).
 • Achteraf: als je op je billen hebt gekregen, voel je dat ook nadien nog een tijd. Het maakt je meer bewust van de noodzaak en het belang om de goede prioriteiten te stellen en de juiste beslissingen te nemen.

Billenkoek is krachtig, maar alleen voor volwassenen

Spanking is alleen geschikt voor volwassenen. Je moet er vrijwillig en zelfstandig voor kiezen. Maar voor de meiden en vrouwen bij wie het past, is het een zeldzaam krachtig hulpmiddel om meer zelfdiscipline te krijgen.

Spanking is alleen geschikt voor volwassenen.

Een absolute voorwaarde om in aanmerking te komen voor individuele coaching voor meer zelfdiscipline met billenkoek volgens de Daphne Methode is dat je volwassen bent.

Dat betekent natuurlijk ook dat je als een volwassene behandeld wordt, wat betekent dat je verantwoordelijk bent voor de keuzes en de beslissingen die je maakt. Het betekent ook dat je daadwerkelijk verantwoording aflegt over je gedrag. Volwassen zijn betekent ook dat je de gevolgen van die keuzes moet accepteren en daarvoor niet wegloopt. Bij Daphne houden die gevolgen in dat je straf op je billen krijgt.

Meiden en vrouwen die bij Daphne straf op hun billen krijgen, worden niet gekleineerd of vernederd. Integendeel. Dat gevoel hebben ze zelf ook helemaal niet. Maar het is wel voor iedereen duidelijk wat de consequenties zijn.

Omdat je volwassen bent, kun je ook een volwassen pak op je billen krijgen. Het is de bedoeling dat je het echt even goed voelt. Niet te veel, maar ook niet te weinig.

Het feit dat je volwassen bent betekent ook dat je billen helemaal volgroeid zijn en optimaal geschikt zijn om een stevig pak billenkoek in ontvangst te nemen.

De volwassen meiden en vrouwen krijgen bij Daphne straf op hun billen omdat dit voor hen de beste stok achter de deur is. Bovendien zijn ze ook van mening dat hun billen daarvoor bedoeld zijn. Deze meiden en vrouwen krijgen bij Daphne straf op hun billen omdat dat voor hen veel beter werkt dan niets doen. Ze willen verbeteren en veranderen en met de hulp van billenkoek gaat dat een stuk gemakkelijker.

Wanneer beginnen met coaching voor meer zelfdiscipline

Je kunt op ieder moment besluiten dat je wilt veranderen en meer zelfdiscipline wilt krijgen. Je kunt het ook laten zoals het is. Jouw eigen keuze.

Je kunt op ieder moment besluiten dat je wilt veranderen en meer zelfdiscipline wilt krijgen.

Natuurlijk denk je er goed over na of je wil veranderen met individuele coaching voor meer zelfdiscipline waarbij billenkoek gebruikt wordt. Je bent dan verantwoordelijk voor datgene wat je doet en je krijgt straf op je billen als je dat verdiend hebt.

Misschien is het zo dat je best wel weet wat je wilt, maar de keuzes die je vervolgens maakt helpen niet om dat vervolgens te realiseren.

Of misschien weet je helemaal niet goed wat je wilt en je kunt daarom structuur en individuele coaching en begeleiding prima gebruiken.

In beide gevallen gaat het om verandering op een moment dat die verandering gewenst is.

De wens om te willen veranderen is niet voorbehouden aan een bepaalde leeftijd. Je kunt als volwassene op ieder moment dat besluit nemen.

Je kunt op ieder moment beseffen dat het voor jou uitermate goed zou zijn als je verantwoording over je gemaakte keuzes moet afleggen. Op ieder moment kun je je realiseren dat het een verschil maakt als je de prioriteiten die je in de praktijk stelt moet uitleggen aan iemand die niet accepteert dat ze anders zijn dan de prioriteiten die je echt belangrijk vindt.

Het gaat erom dat je beseft dat je verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes en waarschijnlijk meer kunt bereiken dan nu het geval is.

Het maakt dan een enorm verschil als je daarbij weet dat je bij onvoldoende bevredigend resultaat over de knie gaat en een klinkend pak op je blote billen krijgt toegediend.

Je kunt op ieder moment besluiten dat je wilt veranderen en meer zelfdiscipline wilt krijgen. Je kunt het ook laten zoals het is. Jouw eigen keuze.

Voor welke leeftijd is billenkoek geschikt?

Voor veel volwassen vrouwen is billenkoek een krachtig wondermiddel. Vooral als de spanking terecht, consequent en voldoende intensief is. Juist omdat het je het goed voelt tijdens de billenkoek en ook nog een tijdje daarna.

Voor veel volwassen vrouwen is billenkoek een krachtig wondermiddel. Vooral als de spanking terecht, consequent en voldoende intensief is.

Vroeger was straf een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Ook in het onderwijs kwam straf veel voor. Het vervelende was dat dit vaak gebeurde zonder rekening te houden met het individu. Regels waren vroeger gewoon regels. Overtredingen hadden consequenties. Straf was de eerste reactie bij overtreding van de regels. Het was niet nodig om rekening te houden met de vraag of de straf paste bij de persoonlijkheid. Wie niet horen wil moest maar voelen. De meest voorkomende straf was dan billenkoek. Soms pakte dit verkeerd uit met trauma’s tot gevolg.

Op dit moment heeft lijfstraf geen plaats meer in opvoeding en in het onderwijs.

Er zijn nu, net zoals vroeger, mensen bij wie lijfstraf goed zou passen. Cruciaal is dat lijfstraf op je billen iets is waarvoor je zelf moet kiezen. Het maken van dat soort keuzes voor jezelf mag (met wettelijke basis) vanaf 18 jaar.

De vroege volwassenheid (voor velen: de studententijd) is ook bij uitstek een periode waarin je geconfronteerd kunt worden met de gevolgen van onvoldoende discipline. Op basis van de ervaring weten we dat voor veel meiden deze periode van vroege volwassenheid het ideale moment is om met de Daphne methode en met spanking te beginnen.

Voor veel volwassen meiden en vrouwen is billenkoek een krachtig wondermiddel. Vooral als de spanking terecht, consequent en voldoende intensief is. Juist omdat het je het goed voelt tijdens de billenkoek en ook nog een tijdje daarna.

Als het bij je past en als je gebruik kunt maken van de veranderingskracht van billenkoek is het gemakkelijker om jezelf te veranderen. Het is natuurlijk heel goed als dat lukt. Als je jezelf niet of onvoldoende kunt veranderen, kom je misschien in problemen. Als studente zou het kunnen betekenen dat je wegens onvoldoende resultaten een negatief studie-advies krijgt en met je studie moet ophouden. Jammer natuurlijk, als het gaat om een studie die je graag zou willen en qua intelligentie ook zou kunnen. Je kunt ook proberen meer discipline te krijgen.

Beginnen met individuele coaching met billenkoek

Ook als je nog nooit op je billen hebt gekregen, is het goed om zo snel mogelijk met spanking te beginnen. In de loop van de geschiedenis hebben miljoenen meiden wel eens op hun billen gekregen en daar was vast een reden voor.

Ook als je nog nooit op je billen hebt gekregen, is het goed om zo snel mogelijk met spanking te beginnen.

Onze ervaring is dat bij meisjes een leeftijd van 18 à 19 tot een jaar of 26 een ideale periode is om met de ‘Daphne methode’ te beginnen. Later kan natuurlijk ook, maar meestal is eerder beter. Als je nog geen 18 jaar bent, moet je nog even wachten. Dan ben je te jong.

Zo globaal tussen de 19 en de 26 weet je wat je wilt, maar de keuzes die je vervolgens maakt helpen niet altijd om je plan te realiseren.

Of je weet niet wat je wilt en je kunt daarom structuur, coaching en begeleiding goed gebruiken om erachter te komen wat je precies wilt.

In beide gevallen is het belangrijk dat er iets verandert.

Het blijkt dat het juist voor meiden van deze leeftijd uitermate goed werkt als je verantwoording moet afleggen over je gemaakte keuzes en de gestelde prioriteiten. Juist bij meiden van deze leeftijd werkt het heel goed als je weet dat je bij onvoldoende resultaat over de knie gaat en een stevig pak op je billen krijgt toegediend.

Als je ouder bent dan 26 is het natuurlijk ook verstandig om met de ‘Daphne Methode‘ te beginnen. De kwestie is dat je waarschijnlijk meer had kunnen bereiken als je eerder spanking een onderdeel van je leven had gemaakt. Dat betekent dat je het nu zeker niet langer moet uitstellen.

Individuele coaching voor meer zelfdiscipline met de ‘Daphne Methode‘ werkt prima in alle fasen van je volwassen leven. Bij vrouwen van 30 of 40 werkt het krijgen van een pak op de billen net zo goed als bij meiden van 20. Als deze aanpak bij je persoonlijkheidsstructuur past ben je er niet snel te oud voor. Hooguit soms te jong. Het spreekwoord “beter laat dan nooit” is hier zeker waar.