Psychologische kenmerken van BDSM-beoefenaars

Samenvatting van het artikel: Psychologische kenmerken van BDSM-beoefenaars

BDSM-beoefenaars hebben meestal gunstiger psychologische kenmerken in vergelijking met een controlegroep.

BDSM-beoefenaars hebben meestal gunstiger psychologische kenmerken in vergelijking met een controlegroep.

Inleiding

Algemeen denkt men dat de praktijk van bondage-discipline, dominantie-onderwerping, sadisme-masochisme (BDSM) in een of andere vorm geassocieerd is met psychopathologie. Verschillende recentere studies suggereren echter een relatief goede psychologische gezondheid van BDSM-beoefenaars.

Doel

Het doel van deze studie was om scores van BDSM-beoefenaars en een controlegroep te vergelijken op verschillende fundamentele psychologische kenmerken.

Onderzoeksmethode

Voor dit doel vulden 902 BDSM- en 434-controledeelnemers online vragenlijsten volledig in. Associaties zijn onderzocht met behulp van χ2 onafhankelijkheidstests met φ en Cramer’s V als maat voor effectgrootte en eta of Pearson’s correlatie. Groepsverschillen zijn getest met behulp van covariantie-analyse, met gedeeltelijke η2 als maat voor de effectgrootte. A-priori contrasten zijn getest met behulp van a = 0,01 om te corrigeren voor meervoudige testen; voor alle andere testen gebruikten we α = 0,05, tweezijdig.

Belangrijkste meetinstrumenten

De studie gebruikte de Big Five-persoonlijkheidsdimensies (NEO Five ‐ Factor Inventory), hechtingsstijlen (Attachment Styles Questionnaire), afwijzingsgevoeligheid (Rejection Sensitivity Questionnaire) en subjectief welzijn (World Health Organisation-Five Well-being Index).

Resultaten

De resultaten suggereren meestal gunstige psychologische kenmerken van BDSM-beoefenaars in vergelijking met de controlegroep; BDSM-beoefenaars waren minder neurotisch, meer extravert, meer open voor nieuwe ervaringen, meer consciëntieus, minder gevoelig voor afwijzing, hadden een hoger subjectief welzijn, maar waren minder aangenaam. Als we de vier groepen vergelijken, waren de BDSM-scores over het algemeen gunstiger voor degenen met een dominante dan een onderdanige rol. De controlegroep had de minst gunstige scores.

Conclusie

We concluderen dat passend is BDSM te beschouwen als een recreatieve vrijetijdsbesteding. Dat is iets anders dan een uitdrukking van psychopathologische processen. Wismeijer AAJ en van Assen MALM. Psychologische kenmerken van BDSM-beoefenaars. J Sex Med 2013; 10: 1943–1952.

 

De bron en het originele artikel is te vinden op https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jsm.12192

 

Dit artikel is eerder gepubliceerd op 16 mei 2013.