Contact leggen daphne-deelneemster te worden

Wil je deelneemster van Daphne worden?

Bij Daphne ben je samen met andere meiden

Als je deelneemt aan Daphne vind je het leuk om andere meiden te leren kennen die spanking ook een positief onderdeel van hun leven vinden.

Stichting Daphne is geen kostschool of internaat. We proberen deze institutionele sfeer echter wel gedeeltelijk te bereiken. Dat doen we op verschillende manieren.

Er zijn weekenden, meestal één per maand, waarop we een we elkaar ontmoeten op de locatie van Daphne in Utrecht. De nadruk ligt op gezellig samen zijn, meiden en vrouwen onder elkaar. Samen eten, samen praten over allerlei zaken, soms serieus en soms gewone flauwekul. Meiden die dat willen kunnen ook blijven slapen, waarbij je met drie andere meiden een slaapzaal deelt. Er wordt verwacht dat je je aan een aantal basisregels houdt, zoals het samen netjes houden van de slaapzaal. In principe is er een begeleider aanwezig, die natuurlijk optreedt als dat nodig is.

Het is de bedoeling dat er regelmatig weekenden worden gehouden, waarbij het regime strenger en strakker is. Er is dan meer programma, meer structuur en er zullen meestal ook meer begeleiders zijn.

We organiseren ook Daphneklasjes, waarbij de lessen in een authentieke stijl passen vinden. In het verleden zijn er klassen geweest over vakken als taal, wiskunde, poëzie, paardrijden, etiquette, geschiedenis, natuurkunde en psychologie. Er zijn ook meerdere klassen geweest die opgeleid hebben voor een officieel erkend vakdiploma. De deelneemsters aan Daphneklassen kunnen zelf bepalen of ze in het geval van straf deze van de betreffende docent accepteren of naar de hoofdmeester gestuurd willen worden.

Afhankelijk van het soort weekend zijn er gewone of strengere regels. Meiden die de regels overtreden, krijgen op hun billen. Meiden die samen ondeugend zijn, krijgen ook samen straf. We zoeken de optimale balans tussen spanning, plezier en persoonlijke groei.

btnbijeeninstituut

Je hebt dan begeleiding, en meer

Als je deelneemster van Daphne bent, krijg je meestal ook begeleiding.

In ieder geval heb je een begeleider, die de ‘Daphne Methode’ gebruikt.

Als Daphne deelneemster betekent straf altijd dat je op je blote billen krijgt. Daar wordt geen uitzondering op gemaakt.

Bij Daphne ben je in het gezelschap van meer meiden en vrouwen die deze positie met je delen. Zo maken we van iets heel speciaals iets gewoons. Het contact met de andere meiden en vrouwen is de grote plus van Daphne.

Spanking en meer

Natuurlijk zijn er regels

Regels maken het leuker. Ze zorgen ervoor dat er een bepaalde sfeer ontstaat. Vooraf kunnen we het regime en de regels per activiteit gezamenlijk afspreken. De Daphne deelneemsters hebben dan uiteraard inspraak om creatief te bedenken welke activiteit en welk regime het meeste aanspreekt en het meest spannend is. Daarna geldt dit regime ook. Dat is een kwestie van duidelijkheid en sportiviteit.

Als Daphne deelneemster is het ontvangen van een welverdiend pak op je billen een geïntegreerd deel van je leven. Soms is het spel (wie de bal kaatst kan hem terug verwachten) en soms gaat het om iets serieus.

Je kunt zelf bepalen wie bij jou strafrecht heeft in aanvulling op je begeleider en de hoofdbegeleider van Daphne. Dat laatste is belangrijk zodat in voorkomende gevallen iedere Daphne deelneemster straf kan krijgen, ook als de eigen begeleider even niet aanwezig is.

Zoek je spanning?

Halen en brengen

Stichting Daphne is iets dat we samen met elkaar maken. Dit betekent dat het succes volledig wordt bepaald door de optelsom van wat iedereen bijdraagt.

Deelneemster van Daphne zijn betekent geen betaald lidmaatschap op grond waarvan je allerlei rechten kunt ontlenen en consumeren. Het is een samenstelling van vrienden en vriendinnen waar we met elkaar iets unieks kunnen bereiken.

De randvoorwaarde is dat alle betrokkenen erop gericht zijn om het voor iedereen (dus vooral ook voor de anderen) *geslaagd* te doen zijn.

Wil je bij Daphne horen?

Evenredige bijdrage

Als deelneemster van Daphne hoef je geen lidmaatschapsgeld te betalen.

We willen wel dat je je inzet om er het beste uit te halen voor jezelf en voor anderen.

Bij de weekenden en de activiteiten worden de kosten voor eten e.d. evenredig verdeeld, waarbij we rekening houden met individuele omstandigheden (bijvoorbeeld, dat je tijdelijk krap bij kas zit). Misschien krijg je dan wel een indringend gesprek over de oorzaak hiervan.

Passen jij en Daphne bij elkaar?

Je kunt de eerste stap zetten om te kijken of jij en Daphne bij elkaar passen en of je deelneemster van Daphne kunt en wilt worden. Dit is alleen mogelijk voor meiden en vrouwen die minimaal 18 jaar zijn. Je wilt groeien en je denkt dat spanking daarbij een goede rol kan spelen. Bovendien vind je het leuk om contact met meiden te hebben die hetzelfde zoeken en voelen als jij om samen spanning, plezier en groei te kunnen beleven.


{rsform 5}


Het is helaas niet mogelijk om iedereen te bedienen, hoezeer we ons best ook doen. Bovendien moet het over en weer ook goed klikken. Realiseer je dit svp als je contact met ons opneemt.